¡Empieza el 40 Concurso Escolar ONCE, programa de sensibilización educativa!

Estás visualizando una edición antigua del Concurso Escolar ONCE. Si deseas participar en la última edición haz click aquí.

El camí que ens fa iguals

Preguntes freqüents

QUI HI POT PARTICIPAR?

En el Concurs Escolar del Grup Social ONCE hi poden participar tots els alumnes dels centres educatius públics, concertats i privats, escolaritzats en: Educació Especial, Primària (de 3r a 6è), Secundària, FP Bàsica, Batxillerat o FP (Grau Mitjà i Superior.

A més, i com a novetat en aquesta edició, convidem a participar les AMPA (Associacions de Mares i Pares de l'Alumnat). Podrà participar qualsevol AMPA legalment constituïda i inscrita en el registre corresponent dels centres educatius que imparteixin ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i/o FP de tot l'Estat.

I SI ELS MEUS ALUMNES JA HI VAN PARTICIPAR L'ANY PASSAT?

No hi fa res. El tema és completament diferent, igual que els treballs creatius que demanem als participants, de manera que en realitat és un concurs del tot nou.

COM SÓN ELS GRUPS DE PARTICIPACIÓ?

La participació en el concurs es farà mitjançant un treball per aula i sempre dins de la categoria corresponent, segons el curs a què pertanyin els i les alumnes. Com a excepció, s'acceptaran treballs que corresponguin a alumnes de diverses categories tal com passa en els centres escolars rurals agrupats o a les aules de circ itinerants, aules especials de suport, etc.

En aquests casos l'aula participarà en la categoria en la qual hi hagi més alumnes. En cas d'empat, l'aula participarà per la categoria superior.

El nombre màxim de participants per treball serà el nombre màxim d'alumnes per aula que marqui la llei vigent per a cada nivell.

ELS ALUMNES ES PODEN INSCRIURE I PARTICIPAR EN EL CONCURS PEL SEU COMPTE?

No. Per participar-hi és necessari que un educador del centre s'encarregui de la inscripció.

QUIN TREBALL EXTRA SUPOSA PER AL PROFESSOR?

Aquest programa està integrat en el currículum educatiu i ha estat desenvolupat tenint en compte la realitat educativa. Per això, no suposa cap treball addicional. El material didàctic que facilitem permet que cada educador desenvolupi a l'aula (en funció del seu temps i possibilitats) els continguts i activitats que consideri oportuns per introduir els seus alumnes en la temàtica del concurs i facilitar el seu treball posterior de participació.

El grau d'implicació en la supervisió i ajuda als seus alumnes en el desenvolupament del treball de participació serà decisió de cada professor. El professor únicament es compromet a explicar-los l'activitat i a fer-nos arribar posteriorment els seus treballs de participació.

QUINA ÉS LA VINCULACIÓ DEL CONCURS DEL GRUP SOCIAL ONCE AMB LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES?

Aquest programa d'acció educativa i els seus materials didàctics s'han desenvolupat en base al currículum i es poden treballar a través de les competències bàsiques següents:

 • Competència social i ciutadana. Ser conscients de l'existència de diferents perspectives per analitzar la realitat.
 • Competència cultural i artística. Apreciar la creativitat implícita en l'expressió d'idees a través de diferents medis artístics.
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. Interioritzar els elements clau de la qualitat de vida de les persones.
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal. Afirmar i defendre drets. Posar-se en el lloc de l'altre. Ser flexible en els plantejaments. Tenir confiança en si mateix. Tenir esperit de superació. Treballar cooperativament. Valorar les idees dels altres.

ÉS OBLIGATORI FER LES ACTIVITATS DE LA UNITAT DIDÀCTICA?

No. Només són una eina per facilitar al professor la tasca d'introduir els alumnes en el tema d'enguany i en com abordar el treball que cal presentar.

HI HA ESPECIFICACIONS OBLIGATÒRIES PER AL TREBALL?

Sí. Cada aula haurà de presentar:

Primària (3r-6è) i Educació Especial:

Un CARTELL creatiu on s'expliqui una idea per fer l'entorn més inclusiu en un dels àmbits següents:

 • Lleure
 • Educació
 • Ocupació
 • Accessibilitat universal

S'enviarà en línia a través de la Zona Privada del professor en format .jpg amb un pes màxim de 2 MB. El cartell tindrà un títol que no superarà els 140 caràcters i, per facilitar l'accessibilitat, incorporarà una audiodescripció (explicant el cartell de manera concreta i detallada: imatges, colors, estructura, missatge...) amb una duració màxima d'un minut. Els participants podran gravar aquesta audiodescripció a través de l'Àrea Privada de la seva zona de pujada o adjuntar un arxiu en format .mp3, .mp4, .wav, .aac o .3gp.

Per a la realització del cartell, els alumnes podran seleccionar retalls de revistes i diaris, utilitzar imatges d'Internet, fer fotos ells mateixos o fer una barreja de les opcions anteriors. A més, podran comptar amb totes les tècniques a les que puguin accedir, des de les més tradicionals, com la il·lustració o el collage, a qualsevol programa informàtic de tractament d'imatges del que disposin.

En el cas que el treball no sigui digital, s'haurà de fotografiar o escanejar i pujar-lo a la web com s'ha indicat anteriorment.

ESO (1r-4t), Batxillerat i FP

El treball consistirà en realitzar un VÍDEO (com a màxim d'un minut) que comuniqui una idea d'aula, per fer més inclusiu l'entorn en una de les àrees següents>:

 • Lleure
 • Educació
 • Ocupació
 • Accessibilitat universal

La duració màxima de la peça audiovisual serà de 60 segons. S'enviarà en línia a través de l'Àrea Privada del professor en format .avi/.mp4/.mov amb un pes màxim de 100 MB.

L'audiovisual anirà acompanyat d'un títol que no superarà els 140 caràcters, i també del guió, per facilitar-ne l'accessibilitat.

AMPA (Associacions de Pares i Mares de l'Alumnat)

Hauran de fer un PROJECTE per promoure la inclusió en el centre escolar que inclogui tot l'alumnat, en una de les quatre àres següents: lleure, educació, ocupació i accessibilitat universal. Per això hauran d'emplenar una fitxa-guió que servirà de resum de la proposta que s'implementarà en el centre.

ELS ALUMNES PODEN TREBALLAR DES DE CASA?

Naturalment. Un cop que l'educador els hagi explicat com cal que sigui el treball que han de presentar, els alumnes poden dedicar tot el temps que vulguin a desenvolupar el treball fora de l'aula.

LES AMPA PODEN PRESENTAR MÉS D'UN PROJECTE?

No, es limita la participació a un projecte per AMPA.

I SI TENIM MÉS DUBTES SOBRE COM HEM FER EL TREBALL O QUALSEVOL ALTRA QÜESTIÓ PEDAGÒGICA?

No passa res. Contacteu amb nosaltres i us ajudarem. Un equip de professionals us aclarirà els dubtes. Sols cal que truqueu al 900 808 111 (telèfon gratuït) o al 682 789 326 (Whatsapp) o que empleneu aquest formulari.