Oncity: O videoxogo que nos fai iguais

Preguntas Frecuentes

QUEN PODE PARTICIPAR?

No Concurso Escolar do Grupo Social ONCE poden participar todos os alumnos e alumnas dos centros educativos españois públicos, concertados e privados, escolarizados en: Educación Especial, Primaria (de 3º a 6º), Secundaria e FP Básica.

E SE OS MEUS ALUMNOS XA PARTICIPARON O ANO PASADO?

Non importa. A temática é completamente distinta, o mesmo que os traballos creativos solicitados aos participantes, polo que se trata dun novo concurso.

COMO SON OS GRUPOS DE PARTICIPACIÓN?

A participación no concurso farase mediante un traballo por clase e sempre dentro da categoría correspondente, segundo o curso ao que pertenzan os alumnos. Como excepción, aceptaranse traballos que correspondan a alumnos de varias categorías tal e como ocorre nos centros escolares rurais agrupados ou nas clases de circo itinerantes, aulas especiais de apoio, etc.

Nestes casos, a clase participará na categoría na que haxa máis alumnos. En caso de empate, a clase participará pola categoría superior.

O número máximo de participantes por traballo será o número máximo de alumnos por clase que marque a lei vixente para cada nivel.

PODEN INSCRIBIRSE OS ALUMNOS E PARTICIPAR POLA SúA CONTA?

Non. Para participar é necesario que un educador do centro se encargue da inscrición.

QUE TRABALLO EXTRA SUPÓN PARA O PROFESOR?

Este programa está integrado no currículo educativo e foi desenvolvido tendo en conta a realidade educativa. Por iso, non supón ningún traballo adicional. O material didáctico que facilitamos permite que cada docente desenvolva na clase (en función do seu tempo e posibilidades) os contidos e actividades que considere oportunos para introducir aos seus alumnos na temática do concurso e facilitar o seu posterior traballo de participación.

O grao de implicación na supervisión e axuda ao alumnado no desenvolvemento do traballo de participación será decisión de cada profesor. O docente unicamente se compromete a explicarlles a actividade e a facernos chegar posteriormente os seus traballos de participación.

CAL É A VINCULACIÓN DO CONCURSO DO GRUPO SOCIAL ONCE COAS COMPETENCIAS BÁSICAS

Este programa de acción educativa e os seus materiais didácticos desenvolvéronse en base ao currículo e pode traballarse a través das seguintes Competencias Básicas:

  • Competencia en comunicación lingüística (CCL).
  • Competencia matemática e competencia en ciencia, tecnoloxía e enxeñería (STEM).
  • Competencia dixital (CD).
  • Competencia persoal, social e de aprender a aprender (CPSAA)
  • Competencia cidadá (CC).
  • Competencia emprendedora (CE)

É OBRIGATORIO REALIZAR AS ACTIVIDADES DOS MATERIAIS DIDÁCTICOS?

Non. Son só unha ferramenta para facilitar ao docente a tarefa de introducir ao seu alumnado na temática deste ano e en como abordar o traballo que se vai presentar.

HAI UNHAS ESPECIFICACIÓNS OBRIGATORIAS PARA O TRABALLO?

Si. O traballo deberase realizar a través do encerado dixital, ferramenta que está colgada na web do concurso.

Cada clase deberá presentar:

Unha LONA creativa. O deseño da peza debe incluír unha frase ou slogan que poña en valor a importancia de lograr unha sociedade máis inclusiva.

Unha vez acabado o traballo, hai que acompañalo dunha audiodescrición*, para facer accesible a peza.

PODEN TRABALLAR OS ALUMNOS DESDE CASA?

Ben seguro que si. Logo de que o educador lles explique como debe ser o traballo que deben presentar, os alumnos poden dedicar todo o tempo que queiran á elaboración do seu traballo fóra da aula.

E SE TEMOS MÁIS DÚBIDAS SOBRE COMO FACER O TRABALLO OU CALQUERA OUTRA CUESTIÓN PEDAGÓXICA?

Non pasa nada. Podedes contactar connosco e axudarémosvos. Un equipo de profesionais resolverá as vosas dúbidas. Para iso, chamade ao 900 808 111 (teléfono gratuíto), ao 682 789 326 (Whatsapp) ou enchede este formulario.

LIGAZÓNS DESTACADAS: