ONCiTY: el videojoc que ens fa iguals

Preguntes freqüents

QUI HI POT PARTICIPAR?

En el Concurs Escolar del Grup Social ONCE hi poden participar tots els i les alumnes dels centres educatius espanyols públics, concertats i privats, escolaritzats en: Educació Especial, Primària (de 3r a 6è), Secundària i FB Bàsica.

I SI ELS MEUS ALUMNES JA HI VAN PARTICIPAR L'ANY PASSAT?

No hi fa res. El tema és completament diferent, igual que els treballs creatius que demanem als participants, de manera que en realitat és un concurs del tot nou.

COM SÓN ELS GRUPS DE PARTICIPACIÓ?

La participació en el concurs es farà mitjançant un treball per aula i sempre dins de la categoria corresponent, segons el curs a què pertanyin els i les alumnes. Com a excepció, s'acceptaran treballs que corresponguin a alumnes de diverses categories tal com passa en els centres escolars rurals agrupats o a les aules de circ itinerants, aules especials de suport, etc.

En aquests casos l'aula participarà en la categoria en la qual hi hagi més alumnes. En cas d'empat, l'aula participarà per la categoria superior.

El nombre màxim de participants per treball serà el nombre màxim d'alumnes per aula que marqui la llei vigent per a cada nivell.

ELS ALUMNES ES PODEN INSCRIURE I PARTICIPAR EN EL CONCURS PEL SEU COMPTE?

No. Per participar-hi és necessari que un educador del centre s'encarregui de la inscripció.

QUIN TREBALL EXTRA SUPOSA PER AL PROFESSOR?

Aquest programa està integrat en el currículum educatiu i ha estat desenvolupat tenint en compte la realitat educativa. Per això, no comporta cap feina addicional. El material didàctic que facilitem permet que cada docent desenvolupi a l'aula (en funció del temps i les possibilitats) els continguts i les activitats que consideri oportuns per introduir els alumnes en la temàtica del Concurs i facilitar el posterior treball de participació.

El grau d'implicació en la supervisió i ajuda a l'alumnat en el desenvolupament del treball de participació serà decisió de cada professor. El docent únicament es compromet a explicar-los l'activitat i a fer-nos arribar posteriorment els seus treballs de participació.

QUINA ÉS LA VINCULACIÓ DEL CONCURS DEL GRUP SOCIAL ONCE AMB LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES?

Aquest programa d'acció educativa i els seus materials didàctics s'han desenvolupat en base al currículum i es poden treballar a través de les competències bàsiques següents:

  • Competència en comunicació lingüística (CCL).
  • Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria (STEM).
  • Competència digital (CD).
  • Competència personal, social i d'aprendre a aprendre (CPSAA)
  • Competència ciutadana (CC).
  • Competència emprenedora (CE)

ÉS OBLIGATORI FER LES ACTIVITATS DELS MATERIALS DIDÀCTICS?

No. Només són una eina per facilitar al docent la feina d'introduir el seu alumnat en la temàtica d'aquest any i d'abordar el treball que s'ha de presentar.

HI HA ESPECIFICACIONS OBLIGATÒRIES PER AL TREBALL?

Sí. El treball s'haurà de fer a través de la pissarra digital, eina que està penjada al web del concurs.

Cada aula haurà de presentar:

Una LONA creativa. El disseny de la peça ha d'incloure una frase o eslògan que posi en valor la importància d'aconseguir una societat més inclusiva.

Un cop acabat el treball, s'ha d'acompanyar d'una audiodescripció*, per tal que la peça sigui accessible.

ELS ALUMNES PODEN TREBALLAR DES DE CASA?

Naturalment. Un cop que l'educador els hagi explicat com cal que sigui el treball que han de presentar, els alumnes poden dedicar tot el temps que vulguin a desenvolupar el treball fora de l'aula.

I SI TENIM MÉS DUBTES SOBRE COM HEM FER EL TREBALL O QUALSEVOL ALTRA QÜESTIÓ PEDAGÒGICA?

No passa res. Contacteu amb nosaltres i us ajudarem. Un equip de professionals us aclarirà els dubtes. Sols cal que truqueu al 900 808 111 (telèfon gratuït) o al 682 789 326 (Whatsapp) o que empleneu aquest formulari.

ENLLAÇOS DESTACATS: