Lehiaketaren oinarriak

1.- XEDEA

ONCE 40. LEHIAKETA, lelo honekin: «4 hamarkada inklusioan. Egin bat historiarekin» gazteak gizarte inklusiboagoa eta eskuragarriagoa lortzeko beharraz sentsibilizatzea helburu duen hezkuntza-proposamena da.

Edizio honetan, aurrekoan bezala, ikasleek bideojoko hezigarri baten bidez eskuratu ahal izango dituzte ezagutzak. 2023an ONCITY bideojokoarekin lortutako arrakasta aprobetxatuko dugu orain horren bertsio bat garatzeko, baina denboraren makinan bihurtua, non ikasleek Eskola Lehiaketaren lau hamarkadetara bidaiatu ahal izango duten. Ilustrazioak eta pertsonaiak garai bakoitzeko estiloa gogoratuz diseinatuko dira (arropa, agertokiak, etab.): 80ko hamarkada, 90eko hamarkada, XXI. mendeko lehen hamarkada, XXI. mendeko bigarren hamarkada, egungo etapa, 2024ra arte. Etapa bakoitzean, desgaitasuna duten pertsonek lortu dituzten eta 40 urte hauetan pertsona askoren historia markatu duten mugarri eta aurrerapenak ezagutuko dituzte.

2.- Eremua

Ekimena Estatuko ikastetxe guztietako Lehen Hezkuntzako (3., 4., 5. eta 6. mailak), Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Oinarrizko LHko eta Hezkuntza Bereziko ikasleei zuzenduta dago.

Parte-hartzea Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioak halakotzat aitortutako ikastetxeen bitartez bideratuko da soilik.

3.- Egin beharreko lana

Kategoria guztiek online parte hartuko dute eta aurkeztu beharreko lana berdina izango da guztientzat. Ikasgela bakoitzeko ikasleek, taldean eta ordenagailu bakar batetik, hitz berri bat sortu beharko dute, desgaitasuna duten pertsonak egungo gizartean sartzeak duen garrantzia adierazteko. Ikasleek historiarekin bat egingo dute < b>INCLUSIONARIOA sortuz, haurrek sortutako inklusioaren lehen hiztegia.

Hitzak, esanahiarekin batera, kartel sortzaile batean jaso beharko dira. Pieza hori diseinatzeko, Eskola Lehiaketaren webgunean, eremu pribatuan, arbel digital bat egongo da, eta bertan aukera hauek landu ahal izango dira:

 • Hitza eta definizioa idazteko, aukeratu beharreko iturri eta kolore desberdinak erabiliz..
 • Irudiak igo, jarri eta tamaina aldatu, kartela apaintzeko eta argazki eta marrazkiekin ukitu pertsonal bat gehitzeko. OHARRA: gehitzen diren irudien eskubideak izan behar dira. Ezin da ikasleen edo adingabeen argazkirik igo. Baldintza horiek betetzen ez dituzten lanak deskalifikatu egingo dira.
 • 40. edizioaren grafikoarekin lotutako ikonoen «stickers» lehenetsiak jartzea.
 • Esku hutsez marraztu «arkatz/spray» motako tresna batekin.

Kartela fisikoki ere egin daiteke eta plataformara igo argazki edo eskaneatze bidez.

Ikasleek kartelaren audiodeskribapena igo beharko dute, eta arbel digitalaren bidez egin ahal izango dute.

Irakasleak kartela eta audiodeskribapena igotzean, plataformak QR kode bat sortuko du (audiodeskribapena izango du). Kode hori sorkuntza-piezan sartuko da beheko eskuineko aldean.

OHARRA: ikus 10. atala. Legeria, Ahots-eskubideak.

Lanak gaztelaniaz, katalanez, euskaraz, galegoz eta ingelesez aurkeztu ahal izango dira. Estatuko epaimahaikideen lana errazteko, fase nazionalera iristen diren eta katalanez, euskaraz, galizieraz edo ingelesez egin diren lanak gaztelaniara itzuli beharko dira. Parte hartzen duen taldeak itzulpenik aurkezten ez badu, itzulpena ONCEren dagokion ordezkaritzak egin beharko du.

OHARRA: gizartearen aurrean duen erantzukizunaz jabetuta, eta loteria sozialaren operadore gisa eta Loterien Munduko Elkarteko (WLA) eta Loterien Europako Elkarteko (EL) kide gisa, ONCEk Joko Arduratsuaren printzipioak sinatu ditu. Printzipio horietan oinarrituta, Lehiaketako lanetan ezin izango da loteriei buruzko aipamenik egin, ez eta ausazko jokoei buruzko aipamenik ere, ez irudien, ez esaldien edo beste edozein elementuren bidez.

4.-Parte hartzeko kategoriak

 • A: Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. maila
 • B: Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. maila
 • C: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Oinarrizko Lanbide Heziketa
 • E: Hezkuntza Berezia/li>

Parte-hartzea ikasgela osoka egingo da (lan bat/ikasgela bat), irakasle batek zuzenduta. Parte hartzen duen ikasgela bakoitzak lan bakarra aurkeztu beharko du. Lan bera ikasgela batek baino gehiagok aurkezten badute, plataformara lehenengo igotakoa bakarrik onartuko da Lehiaketarako. Ez da Lehiaketarako onartuko ikasgela batek baino gehiagok egindako lanik.

Ikasgela bakoitzak dagokion kategorian parte hartuko du beti, ikasleen mailaren arabera. Salbuespen gisa, hainbat kategoriatako ikasleei dagozkien lanak onartuko dira (esaterako, landa-ikastetxe elkartuetan, zirkuko gela ibiltarietan, laguntza-gela berezietan eta abarretan gertatzen den bezala). Kasu horietan, ikasgelak ikasle gehien dagoen kategorian parte hartuko du. Berdinketarik izanez gero, goiko kategorian parte hartuko du gelak.

Maila bakoitzerako indarrean dagoen legeak ikasgela bakoitzean ezartzen duen gehienezko ikasle-kopurua izango da lan bakoitzeko gehienezko parte-hartzaile kopurua.

Hezkuntza Bereziko E kategoriari dagokionez, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei berariaz zuzendutako irakaskuntzak eskaintzen dituzten ikastetxe ofizialek bakarrik har dezakete parte.

NOTA: OHARRA: aniztasunari erantzuteko Lanbide Heziketako zikloak egiten ari diren ikasgelek C kategorian parte hartuko dute, baldin eta oinarriak betetzen badituzte, eta ikastetxe arrunt batean HPBak dituzten ikasleak dituzten ikasgelek ez dute E kategorian parte hartuko, taldeko ikasle gehienen kategorietan baizik.

5.- Balorazio-irizpideak

HITZAREN SORMENA ETA ERAGINKORTASUNA ETA DEFINIZIOA: Gizarteratzeko eta desgaitasuna duten pertsonen egungo premia bati erantzuten dioten hitzak.

KARTELAREN SORMENA: Hitza adierazteko eta definitzeko erabiltzen den sormen plastikoa.

LANAREN IRISGARRITASUNA: Irisgarritasuna gizarteratzeko ezinbesteko faktore gisa eta hezkuntzaren esparruan ere elkartasunaren adibide gisa hartuta, berariaz baloratuko da aurkeztutako lanak ezintasunak dituzten pertsonentzat (braillea, zeinu-hizkuntza, etab.) irisgarriak izateko egin den ahalegina.

6.-. Parte-hartzea

Parte hartzeko, ikastetxeetako zuzendariek edo irakasleek izena eman beharko dute honakoen bitartez:

Parte hartzen duten taldeak koordinatuko dituen irakaslea arduratuko da erregistro-formularioan eskatutako datu guztiak (ikastetxearenak eta irakaslearenak) behar bezala betetzeaz, bai eta ondoren bere gelako lana webgunera igotzeaz ere.

Parte hartzeko epea 2023ko urriaren 30ean hasi eta 2024ko otsailaren 7an bukatuko da. Lehiaketaren antolakuntzak eskubidea izango du parte hartzen hasteko data aurreratzeko (aldez aurretik bere webgunean jakinarazita) eta, beharrezkotzat joz gero, epea luzatzeko. Nolanahi ere, epaimahai bakoitzak, bere irizpidearen arabera, parte hartzea sustatzeko, epaia eman baino bi egun lehenago arte onartu ahal izango ditu lanak.

OHARRA: Lehiaketaren edizio honetan parte hartu izanaren ziurtagiria eskatu nahi duten irakasleek 2023ko abenduaren 31 baino lehen eskatu beharko dute, eta Lehiaketaren koordinazioaren esku geratuko da ziurtagiri horiek data horren ondoren ematea.

7.- Lehiaketaren balorazioaren faseak eta Epaimahaiak

 • Autonomia-erkidego mailako fasea

  Autonomia-erkidego bakoitzean lan irabazle bat hautatuko da kategoria hauetako bakoitzeko: A, B

  Autonomia-erkidegoko epaimahai bat eratuko da ONCEren lurralde-ordezkaritza bakoitzean, bai eta Ceuta eta Melilla hiri autonomoen egoitzetan ere.

  Kategoria bakoitzeko 100 lan baino gehiago aurkezten badira, zentro horien koordinazioak Mahai Tekniko bat eskatu ahal izango du. Mahai horrek lan guztiak baloratuko ditu eta zerrenda 100era murriztuko du kategoria bakoitzeko.

  Epaimahai autonomikoak 2024ko martxoaren 15a baino lehen bilduko dira

  Autonomia-erkidegoetako epaimahaietan gutxienez sei kide egotea gomendatzen da: ONCEko hiru ordezkari (ordezkaritzaren arloko bat, kudeaketaren arloko bat eta lurralde horretako Hezkuntza Arretarako Talde Espezifikoetako profesional espezializatu bat —ahal dela ACCEDO Taldeko profesional bat—) eta, ahal den neurrian, beste hiru pertsona (komunikazioaren, diseinuaren, hezkuntzaren, administrazio publikoaren, hirugarren sektorearen edo interesgarria den beste edozein erakunderen arlokoak izan daitezkeenak). Komenigarria da epaimahaian dagokion autonomia-erkidegoko Hezkuntza Saileko ordezkari batek parte hartzea, ahalik eta maila altuenean.

 • Estatu mailako fasea

  Kategoria bakoitzeko lan bat sarituko da (A, B, C eta E). E kategoriako lanek Lehiaketaren azken fasean baino ez dute parte hartuko, eta estatu mailako epaimahai batek ebaluatuko ditu. Epaimahai hori Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioko talde tekniko batek osatuko du; eta bost lan finalista hautatuko ditu (horien artean estatuko irabazlea aukeratuko du).

  Estatuko epaimahaia 2024ko apirilaren 26a baino lehen bilduko da.

  Estatu mailako epaimahaia osatuko dute, fase autonomikoan aipatutako ordezkariez gain, hezkuntza bereziarekin zerikusia duen pertsona batek eta Lehiaketaren gaiarekin zerikusia duten beste pertsona garrantzitsu batzuek.

Epaimahai autonomikoa eratzen den ONCEko zentro bakoitzeko arduradunak Lehiaketaren arduradun bat izendatuko du, eta ahalik eta lasterren jakinarazi beharko dio bere izena Komunikazio, Irudi eta Marka Zuzendaritzari. Arduradun horrek Lehiaketarako koordinazio-, informazio- eta laguntza-lanak egingo ditu.

Epaimahai bakoitzean, ONCEko maila goreneko kide ordezkariak presidente gisa jardungo du; eta kalitateko botoa izango du, hala badagokio, epaimahaiaren bozketan berdinketa erabakitzeko.

Epaimahaiek ezin izango diete, inola ere, sailkapeneko postu bera esleitu bi lani edo gehiagori.

Ezin izango da saririk eman gabe utzi ezein kategoriatan, ezein fasetan, baldin eta Lehiaketa honetako baldintzak betetzen dituzten bi lan aurkeztu badira. Baldintzak ez betetzeagatik lan bat deskalifikatzen bada, epaimahaiak justifikatu egin beharko du, eta epaiaren aktan jaso.

Epaimahaien erabakiak eta interpretazioak apelaezinak izango dira.

Lan irabazleak aukeratu ondoren, Lehiaketaren webgunean argitaratuko dira, epaimahaiek epaia eman eta hurrengo 7 lanegunetan.

8.- Sariak

 • - Lehiaketan ikasgela gehien inskribatu eta lan gehien aurkezten dituzten irakasleentzako saria. Kategoria bakoitzeko sari bat emango da (4 sari guztira). Berdinketarik izanez gero, bideojokoaren ibilbidea bete duten ikasleen ehunekoa hartuko da kontuan. Saria asteburuko esperientzia bat izango da, 300 €-koa (zergak barne).
 • Fase autonomikoan irabazle izan diren taldeetako ikasleak eta irakasleak eta E kategoriako finalista gisa hautatutako lanetako bost taldeak sarituko dira ikasgela osorako jarduera batekin, gehienez 500 euroko balioarekin, BEZ/IGIC barne Sari horiek ezin izango dira eskudirutan trukatu, eta ONCEk bere gain hartuko du The Modern Kids and Family agentziaren izenean jaulkitako fakturaren aurka aurreikusitako gehienezko gastua, ONCEk esleitua Lehiaketa hau kudeatzeko. Jarduera egiteko epea 2024ko urriaren 31n amaituko da. Lehiaketaren antolatzaileek bidezko jakinarazpenak egin ondoren egun horretarako trukatu ez diren sariak Elikagaien Bankuko Espainiako Federazioari emango zaizkio (haien balioa eskudirutan sartuta).
 • Edizio honetan sari berri bat sortu da: Bozketa herrikoia. Autonomia Erkidegoko fasean irabazle izango diren hitz guztien artean hitz bat aukeratzeko bozketa egingo da. Sari hau irabazten duten ikasle eta irakasleek smartwatch bat jasoko dute.

Apirilaren 1etik aurrera, www.concursoescolaronce.es webgunearen bidez, bertara sartzen den edonork aukera izango du autonomia erkidegoko fasean (A, B eta C) parte hartzen duten kategorietako irabazleei dagozkien 57 lanetatik bakarra bozkatzeko.

Boto gehien dituen lanak publikoaren sari berezia jasoko du. Bozketa herrikoia apirilaren 1eko 00:00etatik apirilaren 15eko 13:00etara izango da. Bozketa erabat gardena izan dadin, jendaurrean egingo da, webgune ofizialaren bidez: www.concursoescolaronce.es. Bertan, irabazle autonomiko gisa hautatutako lan guztiak argitaratuko dira.

Eskola Lehiaketaren helburuak kontuan hartuta , gainerako sariak baloratuko dituzten epaimahaietarako deskribatutako balorazio-irizpideak kontuan hartzera gonbidatzen dira botoa ematen dutenek.

Nahi duten pertsona fisiko guztiek eman ahal izango dute botoa. Pertsona bakoitzak behin bakarrik bozkatu ahal izango du, eta, horretarako, posta elektronikoa eta IPa identifikatzeko muga teknikoak ezarriko dira, puntu hori ahal den neurrian bermatu ahal izateko. Jasotako botoak astero gehituko zaizkio lan bakoitzaren kontagailuari, baina baliteke minutu batzuk atzeratzea, erabiltzaile bakoitzaren konexioaren kalitatearen arabera. Boto horiei guztiei «bozketa herrikoia» deituko zaie. Era berean, parte hartzen duten ikastetxeen bozketen jarraipena errazteko eta gardentasuna bermatzeko, www.concursoescolaronce.es webguneak ranking-orri bat izango du, astero eguneratuko dena, eta bertan proiektu bakoitzak jasotako boto kopurua erregistratuko da.

Bozketen segurtasuna bermatzeko, ONCEk bozketak ikuskatzeko eskubidea du, bai eta iruzurraren aurkako mekanismoak ezartzekoa ere, boto bikoiztuak, iruzurrezkoak (boten bidez egindakoak, etab.), ofusakzio-neurriak (adibidez, VPN, proxies, etab.) edo, oro har, arau hauen aurka egindakoak baliogabetzeko. ONCEk eskubidea izango du botoak kentzeko edo edozein hautagaitza ezabatzeko, baldin eta Lehiaketa edo deskribatutako zentzuan jarduera irregularren bat izan dela agerian uzten duen edo susmatzen den Lehiaketaren funtzionamendu ona eta ohiko eta arauzko igarotzea iruzurtzen, aldatzen edo baliogabetzen badu. ONCEk ez du inolako erantzukizunik izango hautagai-zerrenden bozketarako prestatutako web-orrian aldi baterako sarbiderik ez egoteagatik edo sarbide-akatsengatik sor daitezkeen era guztietako kalte-galerengatik.

Estatu mailako fasean irabazten duten gelek (4 guztira) tableta bana jasoko dute ikasle bakoitzarentzat eta irakaslearentzat. Gainera, estatu mailako ikastetxe irabazleek diploma bat jasoko dute.

9.- Material lagungarriak

Proposamen didaktikoa «ONCITY II: 4 hamarkada inklusioan» bideojoko hezitzailearen bidezko ikaskuntzan oinarritzen da. Helburua da parte hartzen duten ikasleak sentsibilizatzea, ikusmen-desgaitasuna, entzumen-desgaitasuna, desgaitasun fisikoa eta adimen-desgaitasuna duten pertsonekin enpatizatzeko gonbita eginez, esperientzia inklusibo baten bidez.

Zortzi joko txikik, quiz galderek eta ezusteko edukiek osatzen dute bideojokoa. Oraingo honetan, Eskola Lehiaketaren aurreko 4 hamarkadetako material eta istorioei buruz arituko dira, eta aldi horretan inklusioari dagokionez gertatu diren aurrerapen eta gertakari garrantzitsuenen berri izango dute.

Egindako ibilbide bakoitza ikaskuntza bat izango da.

Gainera, irakasleek material didaktikoa izango dute eskuragarri (online formatuan), parte-hartzea errazteko eta edizio honetako gaiak ulertzeko. Material hori arloko adituek landu dute.

Lehiaketaren edizio honi buruzko informazio guztia www.concursoescolaronce.es webgunean kontsultatu ahal izango da, 2023ko irailaren 12tik aurrera.

Bideojokora eta material didaktiko osora 2023ko urriaren 30etik aurrera sartu ahal izango da. Material didaktikoa gaztelaniaz, katalanez, galegoz, euskaraz eta ingelesez egongo da eskuragarri; guztiak bertsio eskuragarrian. Eta zuzenean deskargatu edota inprimatu ahal izango da webgunetik.

10.- Legeria

LEGE-OINARRIAK ONARTZEA

ONCE Gizarte Taldearen Lehiaketan parte hartzeak deialdiko baldintzak onartzea dakar , Ofizio-Zirkular honetan adierazitakoak eta www.concursoescolaronce.es webgunean dauden Lehiaketaren oinarrien laburpenean laburbilduak.

FISKALITATEA

Sariek atxikipena edo konturako sarrera izango dute , ordainketaren unean indarrean dagoen zerga-araudiaren arabera.

AHOTS-ESKUBIDEAK

Parte hartzen duten irakasleek ziurtatu behar dute lanen audiodeskribapenean ager daitezkeen ikasleen ahots-eskubideen lagapen-dokumentuak badituztela, deialdi honetako baldintzen arabera beharrezkoa den luzapenarekin, ikasleek edo haien legezko ordezkariek behar bezala sinatuta, adingabeak badira. Lehiaketaren webgunean parte-hartzaileen eskura jarriko da ahots-eskubideak lagatzeko dokumentu bat. Dokumentu hori nahitaez erantsi beharko da lana plataformara igotzean.

JABETZA INTELEKTUALEKO ESKUBIDEAK

Dagokion epaimahaiak lanaren balorazioa egin ondoren (aurkeztutako jatorrizkoaren gainean egingo da beti), ONCEk eskubidea du Lehiaketara aurkeztutako lanak prozesatu, egokitu eta zuzentzeko, ulertzen ahal den zentzurik zabalenean.

Deialdi honetan parte hartzeak esan nahi du Autonomia Erkidegoko fasean (A, B eta C kategoriak) irabazitako lanetan eta E kategoriako finalistetan parte hartzen duten irakasleek eta ikasleek ONCEri esklusiboki lagatzen dizkiotela 50 urteko epean, lurralde-mugarik, muga materialik eta geografikorik gabe, eta hirugarrenei lagatzeko aukerarekin (lagapenaren xede diren ondare-eskubide guztiak edo batzuk), erreprodukzio-eskubide guztiak, paperezko euskarrian eta euskarri elektronikoan argitaratzea, finkatzea, konpilatzea, komunikazio publikoa, eraldatzea, edozein bitarteko edo formatutan banatzea (Internet eta sare sozialak barne) eta, oro har, egindako lanen gaineko ustiapena.

Lehiaketaren web orrian jabetza intelektualeko eskubideak lagatzeko agiri bat jarriko da parte-hartzaileen eskueran, lana plataformara igotzean nahitaez erantsi beharrekoa.

HIRUGARRENEN ESKUBIDEAK

Hirugarrenen jabetzako edozein eduki (irudia, eslogana, musika, etab.) erabiltzen bada, irakasle parte-hartzaileek ziurtatu beharko dute eskubiderik ez dutela edo dagozkien irudi-/ahots-eskubideak edo jabetza intelektualeko eskubideak dituztela, deialdi honetako baldintzen arabera beharrezkoa den luzapenarekin.

Lanak webgunearen bidez aurkezteko, eskubideei buruzko dokumentazio guztia duela egiaztatzeko eskatuko da, eta dokumentazio hori lana igotzen duen pertsonak aurkeztu beharko du. Dokumentazio hori lana igotzen duen pertsonak aurkeztu beharko du. Ondoren, alderdi hori berrikusi eta eman ez den dokumentazioa eskatuko da.

Baimen egokirik ez duten lan guztiak deskalifikatu egingo dira. ONCE Gizarte Taldekoa ez den edozein arrazoirengatik, azkenean, hirugarren batzuen eskubideetatik libre dagoela behar bezala justifikatuta ez dagoen lan bat sarituko balitz, edo irudi-/ahots-eskubideen eta jabetza intelektualaren lagapenak aurkeztu ez badira, edo ondoren ezeztatu badira, ONCEk lan hori aldatu ahal izango du argitaratzeko, edo ez argitaratzeko aukera egin Era berean, lanak ezin izango du hurrengo fasean parte hartu, nahiz eta bere fasean eta kategorian emandako saria jaso.

ONCE Gizarte Taldea ez da parte-hartzaileen ahotsa irudikatzeko eskubideen erantzule izango , ezta parte-hartzaileen edo hirugarrenen ahotsa edo jabetza intelektuala irudikatzeko eskubideen inguruko erreklamazioen.

DATUEN BABES

Lehiaketan parte hartzeko bildu behar diren datu pertsonalak Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan (datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa) eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan (DPBEDBLO) ezarritako arauen arabera tratatuko dira. Datuak titularraren baimenarekin bakarrik bilduko dira, datu horiek ONCEren titulartasuneko fitxategietan sartu ahal izateko eta Lehiaketaren webgunean argitaratuta egongo den datuak biltzeko formularioari erantsitako legendan zehaztuko den xederako bakarrik tratatzeko. Formularioen bidez lortutako datuak ezinbesteko gutxienekoak izango dira Lehiaketan parte hartu ahal izateko.

NABARMENDUTAKO ESTEKAK