Berrasma dezagun
elkarrekin guztiontzako eskola
Whatsapp 682 789 326
Dei gaitzazu 900 808 111

Lehiaketaren Oinarriak

Legezko Oinarri hauek Koordinazio eta Giza Baliabideen alboko Zuzendaritza Nagusiaren urriak 2ko 41/2017 ZK.dun Ofizio-Zirkularretik abiatuta gauzatu dira. Erregistro Orokor zenbakia: 2017/0308040.

1. ONCE Eskola-lehiaketaren Esparrua

Lehiaketa Estatu osoko Ikastetxe guztietako Lehen Hezkuntzako (3., 4., 5. eta 6. mailak), Bigarren Hezkuntzako, Oinarrizko LHko, Batxilergoko, Lanbide-heziketako (erdi- eta goi-mailakoa) eta Hezkuntza Bereziko ikasle guztiei zuzentzen zaie.

2. Izena ematea eta materialak

Estatuko Ikastetxeetako zuzendari edo irakasleek Eskola-lehiaketan izena eman eta parte hartzeko materialetara sartzeko modua izango dute, webgunearen bitartez (www.concursoescolaronce.es) irailaren 15etik aurrera. Telefonoz ere izena eman ahal izango dute 900 808 111 doako zenbakian. Izena emateko eta parte hartzeko azken eguna 2018ko otsailak 4 da. ONCE Lehiaketako antolatzaileek beretzat gordetzen dute, beharrezkoa iritiz gero, erregistratzeko eta parte hartzeko epea zabaltzeko eskubidea.

3. Parte hartzeko kategoriak

Ikasgela osoek parte hartuko dute, irakasle baten zuzendaritzapean, bost kategoria hauetakoren batean, ikasmailaren arabera:

 • A (Lehen Hezkuntzako 3., 4. mailak)
 • B (Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailak)
 • C (Bigarren Hezkuntza eta Oinarrizko LH)
 • D (Batxilergoa eta Erdi- eta Goi-mailako Lanbide Heziketa)
 • E (H. Berezia)

Los trabajos de estas dos últimas categorías participarán únicamente en la fase final del Concurso y serán evaluados por un jurado de ámbito estatal.

Lehiaketan ikasgela bakoitzak lan bana aurkeztuz parte hartuko da (lan bat, ikasgela bat), beti ere dagokion kategoriaren barruan, ikasleak zein ikasmailakoak diren. Salbuespen gisa, zenbait kategoriakoak diren ikasleen lanak onartuko dira, bai taldekatutako landa-ikastetxetan (TLI), baita zirkuetako ikasgela ibiltarietan ere, edo antzeko ezaugarriak dituzten gainerako modalitateetan ere.

4. Proposamenaren edukia

 1. Lehen Hezkuntza eta Hezkuntza Bereziko ikasleek (A, B eta E kategoriak) PUBLIZITATE-KARTEL bat egin beharko dute, eskola inklusiboa aldarrikatuz. Online bidaliko da, irakaslearen Gune Pribatuaren bidez, .jpg formatuan, 2MBko gehienezko pisuaz. Lanarekin batera 140 karaktere edo gutxiagoko izenburua aurkeztu beharko da. Gainera, parte hartzeko lanaren irisgarritasuna errazteko, kartelaren audio-deskribapen bat gehituko da, minutu batekoa gehienez. Parte-hartzaileek audio-deskribapen hori lanak igotzeko Gune Pribatuaren bitartez igo ahal izango dute, edo fitxategi bat erantsi :.mp3, .mp4, .wav, .aac, .3gp formatuan.

  DBH, LH ETA BATXILERGOKO (C eta D kategoriako) ikasleek ikus-entzunezko pieza bat egin beharko dute, eskola inklusiboagoa aldarrikatuz, 60 segundokoa gehienez. Online bidaliko da, irakaslearen Gune Pribatuaren bidez, .avi/.mp4/.mov formatuan (YouTuben onartutako formatuetan), 100MBko gehienezko pisuaz MINI-LABURMETRAIAN musikarik erabiliz gero, eskubiderik gabea izan beharko du, YouTube plataformaren bateragarritasun ezak edo bazterketak saihesteko. Halaber, hirugarrenen jabetzako edukiak erabiltzen badira, parte hartzen duten irakasleek eskubiderik gabeak direla edo dagozkien jabetza intelektualeko eskubideak dauzkatela egiaztatu beharko dute, deialdi honetako terminoen arabera beharrezkoa den arte. Parte hartzen duten irakasleek egiaztatu beharko dute bideoan ager daitezkeen ikasleen irudi-eskubideak dauzkatela. Irabazle suertatzen diren bideoak besterik ez dira argitara emango. Kasu horretan, lehiaketa honetako antolakuntzak bideoan parte hartzen dutenen irudi- eta ahots-eskubideak lagatzea eskatu ahal izango du. Edonola ere, ONCE eta bere Fundazioa ez dira bideoan ageri direnen irudi- eta ahots-eskubideen erantzule izango. Mini-laburmetraiari izenburu bat erantsi beharko zaio, 140 karakterekoa gehienez, baita dagokion gidoia ere, desgaitasuna duten pertsonen parte hartzeko lanerako sarbidea errazteko.

  Bi kategoriak ere honako DENONTZAKO ESKOLA BERRASMATZEKO PRINTZIPIO hauetakoren batean oinarritu beharko dira:

 2. Adimen anitzak.
 3. Hezkuntza emozionala.
 4. Geletako aniztasuna.
 5. IKT teknologiak.
 6. Arkitektura-berdiseinua (ikaskuntza-inguruak)
 7. Gela-taldeak collage tradizional bat egiten badu, irakasleak lana eskaneatu edo argazki batean jaso beharko du lehiaketako webgunera igo ahal izateko, oinarri hauetako 4. puntuan azaltzen den moduan.

 8. DBH, LH ETA BATXILERGOKO (C eta D kategoriako) ikasleek ikus-entzunezko pieza bat egin beharko dute, eskola inklusiboagoa aldarrikatuz, 60 segundokoa gehienez. Online bidaliko da, irakaslearen Gune Pribatuaren bidez, .avi/.mp4/.mov formatuan (YouTuben onartutako formatuetan), 100MBko gehienezko pisuaz MINI-LABURMETRAIAN musikarik erabiliz gero, eskubiderik gabea izan beharko du, YouTube plataformaren bateragarritasun ezak edo bazterketak saihesteko. Halaber, hirugarrenen jabetzako edukiak erabiltzen badira, parte hartzen duten irakasleek eskubiderik gabeak direla edo dagozkien jabetza intelektualeko eskubideak dauzkatela egiaztatu beharko dute, deialdi honetako terminoen arabera beharrezkoa den arte. Parte hartzen duten irakasleek egiaztatu beharko dute bideoan ager daitezkeen ikasleen irudi-eskubideak dauzkatela. Irabazle suertatzen diren bideoak besterik ez dira argitara emango. Kasu horretan, lehiaketa honetako antolakuntzak bideoan parte hartzen dutenen irudi- eta ahots-eskubideak lagatzea eskatu ahal izango du. Edonola ere, ONCE eta bere Fundazioa ez dira bideoan ageri direnen irudi- eta ahots-eskubideen erantzule izango. Mini-laburmetraiari izenburu bat erantsi beharko zaio, 140 karakterekoa gehienez, baita dagokion gidoia ere, desgaitasuna duten pertsonen parte hartzeko lanerako sarbidea errazteko.

  Bi kategoriak ere honako DENONTZAKO ESKOLA BERRASMATZEKO PRINTZIPIO hauetakoren batean oinarritu beharko dira:

 9. Adimen anitzak.
 10. Hezkuntza emozionala.
 11. Geletako aniztasuna.
 12. IKT teknologiak.
 13. Arkitektura-berdiseinua (ikaskuntza-inguruak)

Kategoria guztiek online parte hartuko dute. E kategoriaren kasuan (Hezkuntza Berezia), gainera, eta kategoria horren eta aurkeztu ohi dituzten ezaugarri bereziak direla-eta (ehundurak, bolumenak, erliebeak, etab.) Epaimahai Nazionalak egokiago balioesteko aukera izan dezan, lan originalak ONCEko Komunikazio eta Irudiko Zuzendaritzara bidali ahal izango dituzte (La Coruña kalea, 18, 28020 Madril), gutun-azalean "ONCE lehiaketa" argi eta garbi zehaztuz.

5. Accesibilidad

Considerando la accesibilidad como un factor imprescindible para la inclusión social y como un ejemplo de solidaridad también en el ámbito educativo, se valorará de manera específica el esfuerzo realizado para que los trabajos presentados sean accesibles para las personas con discapacidad.

6. Lehiaketaren faseak

Probintzia-esparruko fasea:

Bertan probintzia bakoitzeko ikastetxeek aurkeztutako lan guztiek parte hartuko dute. Kategoria bakoitzean lehen tokian sailkatutako lanak (A, B eta C) hurrengo fasean lehiatzera pasako dira. Zenbait kasutan, Mahai Tekniko batek lan guztien aldez aurreko balioespena egin ahal izango du, probintzia bakar batean 100 lan baino gehiago egon ez dadin.

Autonomia-esparruko fasea:

Autonomia Erkidego bakoitzean kategoria bakoitzeko lan bana aukeratuko da. Lan horiek estatuko fasean lehiatzera pasako dira.

Probintzia bakarreko Autonomia Erkidegoak eta Ceuta eta Melillako Hiri Autonomoak fase honetan lehiatzen hasiko dira.

Estatu-esparruko fasea:

Fase honetan D eta E kategoriak lehiatzen hasiko dira.

D kategoriako lanak irakaskuntzaren esparruko eta inklusioan espezializatutako profesionalek osatutako Mahai Tekniko batek balioetsiko ditu aurrez. Mahai horrek estatu-fasean lehiatuko diren hamazazpi lan aukeratuko ditu gehienez; epaimahaiak, aldez aurreko zerrenda horretatik, bost finalista aukeratuko ditu eta horien artetik estatuko irabazlea izango dena hautatuko dute.

Kategoria bakoitzeko lan bana sarituko da (A, B, C, D eta E).

7. Epaimahaiak Prozedura / Datak

Epaimahaiak, gutxienez, honako sei kide hauek osatuko dituzte: ONCE eta bere Fundazioko hiru ordezkari (bata ordezkaritza-alorrekoa, beste bat kudeaketa-alorrekoa eta lurralde-eremuko Hezkuntza Arretako Talde Espezifikoetako kide bat), eta komunikazio, hezkuntza eta administrazio publikoko alorretako beste hiruna lagun."

Epaimahai autonomikoetan CERMIko ordezkari bana ere gehituko da.

Estatu-esparruko epaimahaia, hezkuntza bereziarekin loturiko pertsona batek ere osatuko du, baita Lehiaketaren gaiarekin loturiko pertsonaia garrantzitsu batzuek ere.

Epaimahaien epaiak honako egun hauetan emango dira: epaimahai probintzialak 2018ko martxoan 23 baino lehen bilduko dira, epaimahai autonomikoak 2018ko apirilak 20 baino lehen eta estatuko epaimahaia 2018ko maiatzak 11 baino lehen.

Baliogabetzat joko dira, eta Lehiaketatik kanpo beraz, euskarriaren bateraezintasunarengatik edo egile-eskubideekin loturiko arazoengatik Oinarri hauetan jasotako formatu egokietan aurkezten ez diren lan guztiak.

Epaimahaiek ezin izango diete bi lan edo gehiagori sailkapeneko postu bera esleitu.

ONCE eta bere Fundazioko ordezkari diren bi epaimahaikideetako batek lehendakari lanak egingo ditu eta kalitate-botoa izango du, behar izanez gero epaimahaiaren bozketako berdinketa ebazteko. Epaimahaien epaia apelaezina izango da.

Irabazle suertatzen diren lanak aukeratutakoan, Lehiaketako Webgunean argitaratuko dira. Lanak jasotzeko azken eguna 2018ko otsailak 4 izango da.

8. Sariak

Ikasleek eta irakasleek, izena emateagatik bakarrik, elkarrekin denontzako eskola nolakoa izango den idazteko boligrafoa jasoko dute.

Fase probintzialean irabazle suertatzen diren ikasle eta irakasleek bluetooth bozgorailua jasoko dute "ikasleei ahotsa emateko".

Fase autonomikoan irabazten duten taldeek gela osorako jarduera baten saria jasoko dute, 400 euroko gehieneko baliokoa, BEZ barne, D eta E kategorietan aukeratzen diren lanetako taldeek bezala (bosna, hurrenez hurren). Sari horiek ezin izango dira eskudirutan aldatu. ONCEk bere gain hartuko du aurreikusitako gehieneko gastua, ONCEk eta bere Fundazioak lehiaketa hau kudeatzeko esleitutako The Modern Kids and Family agentziaren izenera jaulkitako fakturaren kontra.

Estatuan irabazle suertatzen diren gela-taldeek, sari gisa, "Berrasma ezazu eskola" Campusean egonaldia jasoko dute, 2018ko ekainaren 15etik 18ra. Lehiaketako antolatzaileek beretzat gordetzen dute egun horiek aldatzeko eskubidea.

Estatu-esparruko fasean irabazten duten taldeen ikastetxeek saria egiaztatzen duten diploma bana jasoko dute.

9. Legeria

Los derechos de propiedad de los soportes físicos de los trabajos pasarán a ser de la ONCE, quien podrá solicitar el envío del material original de cualquier trabajo presentado, no teniendo obligatoriedad de devolverlo. En cuanto a los trabajos originales ganadores de la fase autonómica (categorías A, B y C) y siempre y cuando se considere que su presentación física aporta un valor añadido, será necesario remitirlos con objeto de que se lleve a cabo una valoración más exhaustiva por parte del Jurado Nacional. Por las mencionadas razones, de igual manera se procederá con los trabajos originales de Educación Especial.

Jabetza intelektualeko eskubideei dagokienez, parte-hartzaileek ONCEri lagako dizkiete, 50 urteko epean, lurralde- edo material-mugarik gabe eta lagapenaren xede diren ondare-eskubide guztiak edo zati bat hirugarrenei lagatzeko aukerarekin, egindako lanen gaineko erreprodukzio, paper- eta Internet-euskarriko edizio, finkatze, konpilazio, komunikazio publiko eta ustiapen-eskubideak.

*ONCEk eta bere Fundazioak beretzat gordetzen dute lan irabazleak askatasun osoz prozesatzeko, egokitzeko, aldatzeko eta zuzentzeko eskubidea, Lehiaketa honetako helburu diren beharretara moldatzeko.

ONCE Eskola Lehiaketan parte hartzeak Oinarri hauetan jasotzen den deialdiko terminoak onartzea dakar berekin.

Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoari jarraiki parte-hartzaileei jakinarazten zaie emandako datuak deialdi honetan partea hartzea kudeatzeko helburu bakarra duen fitxategi batera gehituko direla. Fitxategiaren arduraduna ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES da eta helbidea Prado kalea, 24, Madril (28014) du. Bertako Zuzendaritza Nagusian legez dagozkien sartzeko, zuzentzeko, baliogabetzeko eta aurka egiteko eskubideak gauzatu ahal izango dituzte.