Pareko egiten gaituen bidea

LEHIAKETAREN OINARRIAK

“PAREKO EGITEN GAITUEN BIDEA” 38. ESKOLA LEHIAKETAREN OINARRIAK

1.- Helburua

ONCE GIZARTE TALDEAREN 38. LEHIAKETA, “PAREKO EGITEN GAITUEN BIDEA” lemapean, hezkuntza ekintza programa bat da, helburu LOMLOEn oinarritutako proposamen pedagogiko eguneratu eta erakargarria aurrera eramatea duena; ONCE Gizarte Taldearen isotipo berriaren aurkezpenaren bitartez, mugitzen gaituzten eta gizarte osoari helarazi nahi dizkiegun inklusioaren eta parekotasunaren balioak lantzen lagun gaitzan, hezkuntzaren eremutik abiatuz.

2.- Eremua

Lehiaketa Estatu osoko ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako (3., 4., 5. eta 6. mailak), DBHko, Batxilergoko, Lanbide Heziketako (oinarrizkoa, erdi-maila eta goi-maila) eta Hezkuntza Bereziko ikasleei zuzenduik dago.

Parte hartzea Lanbide Heziketa eta Hezkuntza Ministerioak zentro gisa errekonozitutako haien bitartez baino ez da bideratutko.

Gainera, eta berrikuntza gisa honako edizioan, IGEak (Ikasleen Guraso Elkarteak) parte hartzera gonbidatzen ditugu. Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, DBH, Batxilergoa edo/eta Lanbide Heziketa inpartitzen dituzten estatu osoko zentroetan, dagokion erregistroan legalki osatutako edozein IGEk parte hartu ahal izango du.

3.- Parte hartzeko kategoriak

 • A: Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mailak
 • B: Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailak
 • C: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza - Oinarrizko Lanbide Heziketa
 • D:Batxilergoa eta erdi mailako eta goi mailako Lanbide Heziketa
 • E: Hezkuntza Berezia
 • F: Zentroetako IGEak

Lehenengo 5 kategorietan parte-hartzea irakasle batek zuzenduriko ikasgela osoarekin guazatuko da (ikasgela bat-lan bat). Parte hartzen duen ikasgela bakoitzak lan bakarra aurkeztu beharko du. Ikasgela batek baino gehiagok lan berbera aurkeztuez gero, plataformara lehenengo igotako lana baino ez da onartuko. Lehiaketan ez da ikasgela batek baino gehiagok batera egindako lanik onartuko.

Ikasgela bakoitzak dagokion kategoriaren barnean hartuko du parte, ikasleen mailaren arabera. Salbuespen gisa, kategoria anitzei dagozkien ikasleen lanak onartuko dira landa eremuko ikastetxeetan, zirku ibiltarietan, laguntza bereziko ikasgeletan eta abarretan gertatzen den bezala. Kasu hauetan ikasgelak ikasleen gehiengoari dagokion kategorian hartuko du parte. Berdinketa kasuan ikasgelak kategoria altuenean hartuko du parte.

Lan bakoitzeko gehienezko ikasle kopurua indarrean dagoen legeak ikasmaila bakoitzerako ezartzen duen gehienezko ikasle kopurua izango da.

Beste alde batetatik, Koronabirusaren pandemiak eraginako baldintzak direla eta, parte hartzearen modalitateak aldaketak jasan ditzake, osasuna babestearren ikastetxeek hartu beharreko neurriei egokitzeko. Ondorioz, osasun arrazoiak direla eta, ikastetxeak ikasgela taldetan banatu behar izanez gero, salbuespen gisa, talde/lan partaidetza onartuko da. Edozein kasutan, arrazoi logistiko eta ekonomikoentagik, talde/ikasgela multzoan parte hartuko duten ikasleen zenbatekoak ezingo du, inongo kasutan, ikasgela bakoitzeko 25 ikasle baino gehiagokoa izan.

F kategoriari dagokionez, Estatuko zentro publiko, pribatu eta kontzertatuetako IGE guztiek parte hartu ahal izango dute, haien hezkuntza zentroa inklusiboagoa egiteko proiektu bakarraren aurkezpenarekin. Zentro berberan IGE ezberdinak egonez gero, bakoitzak lan desberdin bat aurkeztu ahal izango du.

4.- Burutu beharreko lanak

 • A, B eta E kategoriak (Lehen Hezkuntza eta Hezkuntza Berezia):

  Gertuko inguruan INKLUSIOA eta berdintasuna bultzatzeko pautak erreibindikaten dituen KARTELA eremu hauei loturik: aisia, hezkuntza, lanbidea eta irisgarritasun unibertsala.

  Lana irakaslearen Eremu Pribatuaren bidez bidaliko da .jpg formatuarekin eta gehienez ere 2MBeko pisuarekin. Kartelak gehienez ere 140 karaktereko izenburua izango du eta iristerraza izan dadin, gehienez ere minutu 1eko iraupena izango duen deskribapen-audio batekin batera aurkeztuko da (kartela zehaztasunez deskribatuz: irudia, koloreak, egitura, mezua...). Pate hartzaileek deskribapen-audio hori Eremu Pribatuaren bidez grabatu ahalko dute, lanaren igoerarako esparruan, edo .mp3, .mp4, .aac edo .3gp formatuko fitxategi bat atxikitu ahal izango dute.

  Kartela egiteko ikasleek aldizkari eta egunkarietako errekorteak, interneteko irudiak edo beraiek egindako argazkiak, edo aurreko aukera guztien nahasketa bat erabili dezakete. Gainera, eskura duten edozein teknika erabili dezakete, collage teknika edo ilustrazioa bezalako teknika tradizionalenetatik, irudien tratamendurako edozein programa informatiko arte.

  Lana digitala ez den kasuetan, argazki bat egin edo eskaneatu eta irudia webgunera lehen esan bezala igo beharko da.

  GARRANTZITSUA: Kontsulta ezazu Araudiaren 10. puntua.

 • C eta D kategoriak (DBH, Lanbide Heziketa eta Batxilergoa):

  Gertuko inguruan INKLUSIOA erreibindikaten duen IKUS-ENTZUNEZKO PIEZA (bideoa) eremu hauei loturik: aisia, hezkuntza, lanbidea eta irisgarritasun unibertsala.

  Ikus-entzunezko piezaren gehienezko iraupena 60 segundutakoa izango da. Online irakaslearen Eremu Pribatuaren bitartez bidaliko da .avi/ .mp4 /.mov formatuan eta gehienez 100MBeko pisuarekin.

  Ikus-entzunezko pieza gehienez ere 140 karaktereko izenburuarekin eta gidoiarekin aurkeztuko da iristerraztasuna bermatzeko.

  GARRANTZITSUA: Kontsulta ezazu Araudiaren 10. puntua.

Oharra: LAN ORIGINALAK

ONCEk aurkeztutako edozein lanen material originala eskatu ahalko du hura hobeto baloratzeko, lana bueltatzeko derrigortasunik gabe (edozein fase eta kategoriatan).

 • F kategoria (IGE):

  Ikastetxean inklusioa bultzatzeko PROIEKTUA ikaslego osoa barne hartuz, ondoko 4 eremu hauetako batean: aisia, hezkuntza, lanbidea eta irisgarritasun unibertsala. Horretarako ikastetxean abian jarri nahi den proposamenaren laburpen gisa balioko duen fitxa-gidoia bete beharko dute. ONCEk proiektuaren inguruko informazio gehiago eskatzeko eskubidea gordetzen du.

  Aurkeztutako proposamenek hura aurrera eraman nahi den ikastetxeko zuzendaritzaren onespena izan beharko du haren bideragarritasuna frogatzeko. Aurkeztutako proiektuak osotasunez edo partzialki 2020/2021 edo 2021/2022 ikasturteetan ezarritakoak izan daitezke, edo datorren 2022/2023 ikasturtean gara daitezke, baina beti ere proiektu originalak izan behar dute.

Kategoria guztietan lanak gazteleraz, katalanez, euskaraz, galizieraz eta ingeleraz aurkeztu ahalko dira. Estatuko epaimahaiaren lana errazteko, fase nazionalera iristen diren eta katalanez, euskaraz, galizieraz edo ingeleraz aurkeztuak izan diren lanak gaztelerara itzuli beharko dira. Talde parte-hartzaileak itzulpena aurkeztu ezean, ONCEren Lurraldeko Delegazioak egin beharko du.

5.- Balorapen irizpideak

SORMENA

Epaimahaiak lanaren originaltasuna izango du kontuan.

KALITATEA

Era berean, lanean eta erabilitako tekniketan jarritako arreta, aurkezpena, eta lehiaketaren objektura egokitzeko aukera hartuko dira kontuan.

MEZUA

Lanak edizio honen gaiaren baloreak transmititzeko duen egokitasuna.

IRISGARRITASUNA

Irisgarritasuna gizarte inklusiorako ezinbesteko faktoretzat eta hezkuntzaren eremuan ere solidaritatearen adibidetzat hartuz, xehetasunez baloratuko da aurkeztutako lanak desgaitasunak dituzten pertsonentzat iristerrazak izan daitezen egindako esfortzua.

BATUZ JOKATU

Epaimahaiak ikasgelaren mugetatik haratago joan eta inguruko beste pertsona batzuen (beste gela batzuetako ikaskideak, bizilagunak, familiak, administrazioa...) inplikazioa bilatzen duten proiektuak baloratuko ditu.

6.- Parte-hartzea

Parte hartzeko, ikastetxeetako zuzendari edo irakasleek, hala nola IGEetako ordezkariek izen-eman beharko dute hemen:

 • lehiaketaren webgunea www.concursoescolaronce.es
 • doako telefonoa 900 808 111

Talde parte-hartzaileak koordinatzen dituen hezitzailea izen-emate galdetegian eskatutako datu guztiak (ikastetxearenak eta irakaslearenak) zuzen betetzeaz arduratuko da, hala nola bere ikasgelaren lana webgunera igotzeaz.

IGEaren kasuan, haren ordezkaria izango da izen-emateaz eta dagokion lanaren igoeraz arduratuko dena.

Parte-hartze epea 2021eko irailaren 13an hasi eta 2022ko otsailaren 4an bukatzen da. F kategoriaren kasuan epea 2022ko martxoaren 31ean amaitzen da. Lehiaketaren antolatzaileek, beharrezko ikusiez gero, parte-hartze epea luzatzeko eskubidea gordetzen dute. Edozein kasutan, partaide kopurua areagotzearren eta nork bere irizpideei jarraituz, epaimahai bakoitzak erabakiaren epemuga baino bi egun lehenago arte jaso ahal izango ditu lanak.

7.- Lehiaketaren balorapen faseak eta epaimahaiak

 • Probintzia mailako fasea

  Bertan probintzia bakoitzean, A, B eta C kategorietan aurkeztutako zentro bakoitzeko lanek parte hartzen dute, irabazleak urrengo fasera pasaz.

  Probintziaren batean epaimahiak kategoria bakoitzeko baloratu beharreko 100 lan baino gehiago izanez gero, probintziako koordinazioak hezkuntza eremuko profesionalek eta inklusioko adituek osatutako Mahai Tekniko bat eskatu ahal izango du, aurretiazko lanen balorapen bat egiteko.

  Probintziako epaimahaiak 2022ko martxoaren 31a baino lehen bilduko dira.

  Probintzia mailako epaimahai bat osatuko da probintzietako hiriburu bakoitzean kokatutako ONCEren Lurraldeko Ordezkaritza, Zonaldeko Zuzendaritza, Babeserako Zuzendaritza eta Agentzietan.

  Probintziako epaimahaiak gutxienez sei kidez osaturik egotea gomendatzen da: ONCEko hiru ordezkari (ordezkaritzaren esparruko bat, kudeaketaren esparruko bat eta Hezkuntza Arretarako Talde Berezietako beste bat, ahal izanez gero ACCEDO Taldekoa) eta posible den einean komunikazioaren, hezkuntzaren, administrazio publikoaren eta hirugarren sektorearen esparrukoak, edo interesgarria den beste edozein entitatetakoak izan daitezkeen beste hiru pertsona.

 • Autonomia mailako fasea

  Autonomia-erkidego bakoitzean kategoria bakoitzeko (A, B eta C) lan bana aukeratuko da aurreko faseko irabazleen artetik. Lan hauek estatu mailako fasean lehiatzera pasako dira.

  Lurraldeko Delegazio bakoitzean autonomia mailako epeimahai bat osatuko da.

  Probintzia bakarreko autonomia-erkidegoak eta Ceuta eta Melilla hiri autonomoak fase honetan hasiko dira lehiatzen. Zentro hauetako koordinazioak ere Mahai Tekniko bat osatzea eska dezake epaimahaiak baloratu beharreko lanak kategoria bakoitzeko 100 baino gehiago badira.

  Autonomiako epaimahaiak 2022ko apirilaren 29an bilduko dira.

  ONCEren Lurralde Ordezkaritzek, beharren arabera, probintziako faseko epaimahaia data berberan eta fase autonomikoko kide berdinekin osatuko duten erabaki ahal izango dute.

  Probintziako epaimahiei dagokion Autonomia-Erkidegoko Hezkuntza Kontseilaritzako ordezkari bat, ahalik eta mailarik altuenekoa, gehituko zaio fase honetan.

 • Estatu mailako fasea

  Kategoria bakoitzeko (A, B, C, D, E eta F) lan bat sarituko da. D, E eta F kategorietako lanek lehiaketaren azken fase honetan hartuko dute parte soilik eta estatu mailako epaimahai batek baloratuko ditu.

  D kategoriako lanak hezkuntzaren esparruko profesionalek eta inklusioan adituak direnek osatutako Mahai Tekniko batek baloratuko ditu aurretiaz. Mahai honek gehienez ere hogei lan aukeratuko ditu, estatu mailako fasean lehiatzera pasako direnak. Azken fase honetan epaimahaiak hogei lanetatik bost aukeratuko ditu eta horien artean estatu mailako irabazle izango dena.

  E kategoriako (Hezkuntza Berezia) lanak, Lanbide Heziketa eta Hezkuntzako Ministerioko talde tekniko batek baloratuko ditu, aurkeztutako lanen artean bost aukeratuz eta horien artean estatu mailako lan irabazlea.

  F kategoriako lanak Mahai Tekniko batek baloratuko ditu aurretiaz, haietatik gehienez ere hamar lan aukeratuz. Estatu mailako epaimahaiak lan horiek baloratuko ditu proiektu irabazlea aukeratzeko.

  Estatu mailako epaimahaia 2022ko maiatzaren 20a baino lehen elkartuko da.

  Estatu mailako epaimahaia, aurreko fasean aipatutako ordezkariez gain, hezkuntza bereziaren munduarekin harremana duen pertsona batek, CONCAPAko (Espainiako Ikasle Katolikoen Guraso Elkartea) edo/eta CEAPAko (Ikasleen Guraso Elkarteen Espainiako Konfederazioa) ordezkariren batek eta lehiaketaren gaiarekin lotura duen pertsona garrantzitsuek osatuko dute.

Epaimahai bakoitzean ONCEko ordezkariak presidente bezala jokatuko du eta epaimahaiaren botu-berdinketaren kasuan, bere botua izango da berdinketa hautsiko duena.

Epaimahaiak ezingo du inongo kasutan sailkapenean bi lani edo gehiagori postu berdina esleitu.

Ezingo da kategoria batean ere eta fase batean ere saririk irabazlerik gabe utzi, beti ere haietan gutxienez lahiaketa honen baldintzak betetzen dituzten bi lan aurkeztu badira. Lan bat irizpideak ez betetzeagatik kanporatuez gero, epaimahaiak erabakia arrazoitu beharko du emaitzaren aktan isladatuz.

Epaimahaien erabaki eta interpretazioak apelaezinak izango dira.

Irabazleen lanak aukeratu eta gero, erabakiaren ondorengo 4 lanegunen buruan argitaratuak izango dira lehiaketaren webgunean.

8.- Sariak

Lehiaketan parte hartzen duten ikasle zein irakasleei kolore anitzeko mina duen arkatza(gorria, urdina, berdea eta horia) bidaliko zaie.

Probintzia mailan irabazle suertatutako ikasle eta irakasleek Lehiaketako motiboak grabatuak dituen motxila bana jasoko dute.

Autonoia mailak irabazle suertatutako taldeak eta D eta E kategorietan finalista bezala aukeratutakoak (bost eta bost hurrenez hurren) ikasgelan gozatzeko scape room esperientzia batekin izango dira sarituak.

Estatu mailako fasean irabazle suertatutako ikasgeletako ikasle eta irakasleek, unitateko 225€-tan (BEZa barne) baloratutako tablet bana eta sariaren egiaztagiria jasoko dituzte.

F kategoriaren kasuan, epaimahaiak garaile izendatutako proiektuak 3000€-ko saria jasoko du proiektua ikastetxean aurrera eramateko. Sariaren diru-sartzea IGEaren titulartasunari dagokion kontu korrontean egingo da eta aurretik titulartasunaren ziurtagiria eskatuko da.

9.- Laguntza materialak

Metodologia propio batekin ikasleak taldean lan egitera, azterketa eta hausnarketa egitera, eta eztabaidatzera gonbidatzen dituen proposamen didaktiko bat aurkezten dugu, ikasleek haien inguruko INKLUSIOan oinarritutako lana burutu dezaten, ondorengo lau esparruetako batean: aisia, hezkuntza, irisgarritasun unibertsala edo lanbidea.

2021/2022 ikasturtearen hasieran ikastetxeei lehiaketaren inguruko informazio guztia jasotzen duen A2 tamainako kartel bat eta hezkuntza maila ezberdinetako koordinatzaileei eta IGEei luzatzeko 4 eskuorri bidaliko zaizkie posta elektroniko bidez.

Irakasleek eta IGEek materian aditu direnek sortutako laguntza gida osatu bat eta material didaktikoa izango dituzte eskuragai online, parte-hartzea eta edizio honen gaiaren ulermena erraztuko dizkieten beste baliabide batuez gain.

Informazio guztia www.concursoescolaronce.es webgunean aurkitu ahalko da 2021eko irailaren 13tik aurrera. Gainera 2021eko urritik aurrera webgunean bertan materiala eskuratu eta deskargatu ahalko da. Materiala gazteleraz, katalanez, galizieraz, euskaraz eta ingeleraz egongo da eskuragai, eta horietako bakoitza baita bertsio iristerrazean ere.

10.- Legeria

OINARRI LEGALEN ONARPENA

ONCE Gizarte Taldearen Lehiaketan parte hartzeak, Lehiaketaren oinarri legaletan eta laburpenean isladatzen diren terminoen onarpena dakar, berberak Lehiaketaren webgunean bertan aurki daitezkelarik: www.concursoescolaronce.es.

ZERGA-SISTEMA

Sariak ordainketa burutzen den unean indarrean dagoen zerga-sistemaren araudiaren araberako atxikipen fiskalera edo diru-sarketara egokituko dira.

IRUDI/AHOTSAREN GAINEKO ESKUBIDEAK

Irakaslegoak lanetan (baita deskribapen-audioetan ere) ager litezkeen ikasleen irudi/ahotsaren gaineko eskubideak lagatzeko, ikasleek edo adingabeen kasuan haien tutore legalek behar bezala sinatutako dokumentuak dituztela ziurtatu beharko dute, deialdi honetako xedapenekin bat etortzeko beharrezko suerta litezkeen hedapenekin.

Lehiaketaren webgunean partaideei irudi/ahotsaren gaineko eskubideen lagatzerako dokumentu bat erraztuko zaie, haien lana plataformara igotzerako orduan ezinbestean atxikitu beharko dutena.

JABETZA INTELEKTUALEKO ESKUBIDEAK

Dagokion epaimahaiak lanaren balorapena egin eta gero (beti ere aurkeztutako originalaren inguruan egingo dena), ONCEk lehiaketara aurkeztutako lanak prozesatu, egokitu eta zuzentzeko eskubidea gordetzen du, uler daitekeen zentzurik zabalenean.

Lehiaketan parte hartzerakoan fase autonomikoko lan irabazleak (A, B eta C kategoriak) eta lan finalistak (D eta E) egin dituzten irakasle eta ikasleek ONCEri esklusiboki, 50 urtetako epean zehar, ez lurralde, ez material ezta geografia-mugarik gabe, eta hirugarrengoei lagatzeko eskubidearekin (lagatzearen objektu diren ondarezko eskubideen lagatze osoa edo partziala), erreprodukzio eskubide guztiak, paperezko euskarri zein euskarri digitalean argitaratzekoak, finkatze, konpilazio, komunikazio publikoa, eraldaketa, edozein bide edo formatu bidezko hedapena (internet eta sare sozialak barne) eta, orokorrean, sortutako lanen esplotaziorako eskubide guztiak lagatzea inplikatzen du.

Lehiaketaren webgunean partaideei jabetza intelektualeko eskubideen lagatzerako dokumentu bat erraztuko zaie, haien lana plataformara igotzerako orduan ezinbestean atxikitu beharko dutena.

HIRUGARRENGOEN ESKUBIDEAK

Lanetan hirugarrengoen edozein eduki (musika, irudi, slogan, etab.) erabiliko balitz, parte hartzen duten irakasleek ediko horiek eskubide librekoak direla edo dagozkien irudi/ahotsaren gaineko eskubideak edo jabetza intelaktualeko eskubideak dituztela ziurtatu beharko dute, deialdi honetako xedapenekin bat etortzeko beharrezko suerta litezkeen hedapenekin.

Lana webgunearen bitartez aurkezteko, eskubideen lagatzeari dagokion dokumentazio guztia eskatuko da, lanaren igoeraz arduratzen den pertsonak ioprri beharko duena. Ondoren, aspektu honen berrikusketa bat egingo da eta erraztu ez den dokumentazio hura eskatuko da.

Lan saritu baten kasuan, berbera hirugarrengoen eskubidez libre dagoela behar bezala frogatu ez bada edo ez badira dagozkion irudi/ahots eskubideen eta jabetza intelektualeko eskubideen lagatzeak aurkeztu, ONCEk lana argitaratzeko berbera eraldatzeko eskubidea, edo haren argitalpenik ez egitea erabakitzeko eskubidea gordetzen du, hargatik dagokion fase eta kategorian egokitutako saria jasotzeari eragin gabe.

ONCE ez da parte-hartzaileen irudi/ahotsaren eskubideekin zerikurisik duen inongo erreklamazioren erantzule izango, ezta parte-hartzaileen edo hirugarrengoen irudi/ahotsaren eskubideekin edo jabetza intelektualarekin zerikusirik duten kexen erantzule ere.

DATUEN BABESA

Lehiaketan parte hartzeko bildu beharreko datu pertsonalak 2016 (EB) Erregelamenduan, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituena (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra), eta 3/2018 Lege Organikoan, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa (LODBEDB), ezarritakoaren arabera tratatuko dira. Datuen titularrak datu horiek ONCEren titulartasuneko fitxategietan gehitu eta soilik datu bilketarako galdetegiari atxikitutako testuan zehaztutako xedeetarako tratatuak izan daitezen emandako baimenarekin egingo da soilik datuen bilketa.