O camiño que nos torna iguais

Valoración dos xurado

Que valorará o xurado?

Os criterios que o Xurado do Concurso Escolar Grupo Social ONCE utilizará para elixir os gañadores estarán centrados en cinco piares fundamentais:

Creatividade

O xurado terá en conta a orixinalidade do traballo.

Calidade

O coidado posto na presentación. As técnicas empregadas e a súa posible adaptación ao obxecto do concurso.

Mensaxe

A adecuación do traballo para transmitir os valores da temática desta edición.

Accesibilidade

O esforzo realizado para que os traballos sexan accesibles para todas as persoas con discapacidade.

Actuar Sumando

Aqueles proxectos que transcendan os límites da aula e procuren involucrar a outras persoas da súa contorna (compañeiros doutras clases, veciños, familias, administración...).