Valoración dos xurado

Que valorará o xurado?

Os criterios que o Xurado do Concurso Escolar ONCE utilizará para elixir os gañadores estarán centrados en tres piares fundamentais:

Creatividade e eficacia da palabra e a súa definición

Aquelas palabras cuxa definición responde a unha necesidade actual da inclusión e das persoas con discapacidade. 

Creatividade do cartel

A creatividade plástica coa que se plasma a palabra e a súa definición. 

Accesibilidade do traballo

Aquelas palabras cuxa definición responde a unha necesidade actual da inclusión e das persoas con discapacidade e que se presenten da forma máis accesíbel posíbel, para ser entendidas por todas as persoas (braille, lingua de signos, etc.).

LIGAZÓNS DESTACADAS: