Valoració del jurat

Què valorarà el jurat?

Els criteris que farà servir el jurat del Concurs Escolar ONCE per escollir els guanyadors estaran centrats en tres pilars fonamentals:

Creativitat i eficàcia de la paraula i la seva definició

Aquelles paraules la definició de les quals respon a una necessitat actual d'inclusió i de les persones amb discapacitat. 

Creativitat del cartell

La creativitat plàstica amb la qual es plasma la paraula i la seva definició. 

Accessibilitat del treball

Aquelles paraules la definició de les quals respon a una necessitat actual de la inclusió i de les persones amb discapacitat i que es presentin de la manera més accessible possible, perquè les entenguin totes les persones (Braille, llenguatge de signes, etc.).

ENLLAÇOS DESTACATS: