El camí que ens fa iguals

Valoració del jurat

Què valorarà el jurat?

Els criteris que el jurat del Concurs Escolar Grup Social ONCE utilitzarà per escollir els guanyadors se centraran en cinc pilars fonamentals:

Creativitat

El jurat tindrà en compte l'originalitat del treball.

Qualitat

La cura posada en la presentació. Les tècniques emprades i la seva possible adaptació a l'objecte del Concurs.

Missatge

L'adequació del treball per transmetre els valors de la temàtica d'aquesta edició.

Accessibilitat

L'esforç realitzat perquè els treballs siguin accessibles per a totes les persones amb discapacitat.

Actuar Sumant

Els projectes que transcendeixin els límits de l'aula i busquin involucrar altres persones del seu entorn (companys d'altres aules, veïns, famílies, administració…).