O camiño que nos torna iguais

Nova metodoloxía educativa SUMA

Actualmente, vivimos un auxe das novas metodoloxías educativas . Hainas de todo tipo. Con todo, desde o Grupo Social ONCE botamos de menos unha metodoloxía baseada en algo tan importante para a sociedade como a inclusión.

Por iso presentamos con ilusión a metodoloxía SUMA, para traballar nas aulas desde e para a inclusión. Unha ferramenta baseada na actitude do Grupo Social ONCE: sumar todos xuntos e traballar con optimismo.

Esta nova metodoloxía foi desenvolvida para os docentes por expertos no modelo de ensino DUA (Deseño Universal para a Aprendizaxe), como Antonio Márquez Ordóñez (mestre de Pedagoxía Inclusiva) e a Cátedra de Inclusión Social e Habilidades non Cognitivas da Universidade de Murcia.

Logotipo Cátedra Obra Social La Caixa de Inclusión Social

BUSCAMOS IDEAS QUE ABRAN CAMIÑO Á INCLUSIÓN!

Imagen de Oncelio

A metodoloxía baséase en actuar xuntos pola inclusión seguindo as catro cores de Oncelio:

  • 1Percibir
  • 2Reflexionar
  • 3Comprender
  • 4Multiplicar