El camí que ens fa iguals
Material didàctic secundària, batxillerat i FP

Benvinguts a la 38a edició del Concurs Escolar del Grup Social ONCE, el programa d'acció educativa que us ajuda a fomentar valors com la solidaritat i el pensament crític, el paper actiu de l'alumnat i el treball col·laboratiu, per aconseguir igualtat d'oportunitats per a totes les persones.

Des del Grup Social ONCE sabem que el camí de la inclusió només es recorre d'una forma: TOTS JUNTS.

L'educació és una eina poderosa per aconseguir una societat més justa, millor. A través d'aquest concurs tenim la certesa que, juntament amb vosaltres, docents, alumnat i famílies, estem creant un futur més inclusiu.

Per això, el Concurs Escolar del Grup Social ONCE, en la seva 38a edició, us convida a treballar units per la inclusió i converteix l'alumnat en agents de canvi, animant-lo a actuar, dins i fora de les aules, per fer més inclusiu l'entorn. Perquè tots podem sumar passos en el camí de la igualtat.

Aquest any, sota el tema "EL CAMÍ QUE ENS FA IGUALS", us proposem passar de la sensibilització a l'acció, a través d'una proposta pedagògicament actual i atractiva, basada en la LOMLOE.

Tot a través de l'Oncelio, el nostre isotip emblemàtic, que s'ha omplert de colors perquè l'acompanyem en aquest camí i junts sumem quilòmetres d'il·lusió.

QUÈ ÉS EL GRUP SOCIAL ONCE

El Grup Social ONCE és la conjunció de la labor de l'ONCE, la Fundació ONCE i ILUNION amb una mateixa identitat i una prioritat clarament establerta: la plena inclusió i l'accés a la vida independent de les persones cegues i amb altres discapacitats a Espanya i en el món.

Educació, formació continuada, ocupació i accessibilitat són objectius sempre presents, que s'assenten sobre la innovació social i el pas envers societats més inclusives a través de l'enfortiment de l'associacionisme relacionat amb la discapacitat, el tercer sector o l'economia social. Un model únic que pivota en la solidaritat amb les persones en risc d'exclusió i es concreta en aquelles que tenen alguna discapacitat, sobre la base del compliment dels seus drets de ciutadania.

Es tracta d'un grup que té el propòsit de plena inclusió de les persones cegues i amb discapacitat, que s'ha convertit en un model únic en el món de generació de valor social per al conjunt de la ciutadania: un líder de l'economia social que demostra cada dia que rendibilitat social i econòmica van de bracet i que ho fa sobre la conjunció de tres àrees d'acció que, unides, es complementen:

  • ONCE

    Referent mundial de la inclusió i autonomia global de les persones cegues o amb discapacitat visual greu. Es finança sobre un model de gestió de venda de productes de loteria responsable, segura i solidària, sota control públic, i amb la reinversió íntegra de tots els seus ingressos en retorn social.

  • Fundació ONCE

    Instrument creat per l'Organització l'any 1988 per estendre la solidaritat del model social de l'ONCE a la resta de les persones amb discapacitat i fomentar-ne així la inclusió, actuant sobre les palanques de la formació, l'ocupació i l'accessibilitat universal, unides indissolublement com a via de futur.

  • Ilunion

    Marca de les iniciatives empresarials de l'ONCE i la Fundació ONCE unides per convertir-se en líders de l'economia social. Es diversifica en sis àrees: serveis, hotelera i hospitalària, consultoria, sociosanitària, comercialització i economia circular. Té com a finalitat la sostenibilitat i l'ocupació de persones amb discapacitat.