Pareko egiten gaituen bidea
Material didaktikoa lehen hezkuntza eta heziketa berezia

Lotura Kurrikularra

Deskargatu PDF formatuan

Oinarrizko konpetentziak

 • KONPETENTZIA SOZIALA ETA ZIBIKOA.

  Azpi-konpetentziak:

  • Errealitate soziala ulertzea konpetentzia.

   Deskriptoreak:

   1. Errealitate soziala ulertzea.
   2. Errealitatea aztertzeko ikuspegi ezberdinen existentziaz kontziente izatea.
  • Konpetentzia Lankidetzan eta Bizikidetzan.

   Deskriptoreak:

   1. Lankidetza eta bizikidetza.
   2. Bestearen tokian jartzeko eta bere ikuspuntua ulertzeko gai izatea.
  • Konpetentzia Zibikoa.

   Deskriptoreak:

   1. Herritartasun demokratikoa sustatzea eta hobekuntza bultzatzea.
 • KONPETENTZIA INFORMAZIOAREN TRATAMENDUAN ETA KONPETENTZIA DIGITALEAN.

  Azpi-konpetentziak:

  • Eskuratzea informazioa, bilaketa, hautaketa, erregistroa eta tratamendua.

   Deskriptoreak:

   1. Informazioa eskuratzea, teknika eta estrategia zehatzak erabiliz.
   2. informazioa bilatzea, hautatzea, erregistratzea, tratatzea eta aztertzea.
  • Informazioa ezagutza bihurtzea.

   Deskriptoreak:

   1. Informazioa antolatzea, lotzea, aztertzea, sintetizatzea, konplexutasun maila ezberdineko inferentziak eta dedukzioak egitea.
   2. Arazo errealak eraginkortasunez ebaztea.
   3. Erabakiak hartzea. Kolaborazio esparruetan lan egitea. Helburuak eta ikaskuntza helburuak, lana eta aisia lortzea.
 • KONPETENTZIA IKASTEN IKASTEKO.

  Azpi-konpetentziak:

  • Trebetasun eta ezagutza propioak kudeatzea eta kontrolatzea.

   Deskriptoreak

   1. Norbere buruari galderak planteatzea
   2. Balizko erantzunen dibertsitatea identifikatu eta erabiltzea.
   3. Informazioa ezagutza propio bihurtzen jakitea.
 • KONPETENTZIA AUTONOMIAN ETA EKIMEN PERTSONALEAN.

  Azpi-konpetentziak:

  • Balio eta jarrera pertsonalak.

   Deskriptoreak:

   1. Plan pertsonalen garapena.
  • Proiektuen planifikazioa eta garapena.

   Deskriptoreak:

   1. Irtenbideak bilatzea eta ideia berriak elaboratzea.
   2. Proiektuak irudikatu eta garatzea.
   3. Hobekuntza aukerak baloratzea.
  • Trebetasun sozialak harremanetarako eta proiektuen lidergorako.

   Deskriptoreak:

   1. Lankidetza. Besteren ideiak baloratzea.
   2. Epeak eta jarduerak antolatzea.
 • KONPETENTZIA EZAGUTZAN ETA MUNDU FISIKOAREKIKO INTERAKZIOAN.

  Azpi-konpetentziak:

  • Gertakarien ulermena eta bere ondorioen aurreikuspena.

   Deskriptoreak:

   1. Galderak edo arazoak ulertzea eta identifikatzea eta ondorioak ateratzea.
   2. Aurreikusteko eta erabakiak hartzeko jasotzen den informazioa interpretatzea.
  • Norbere bizitzaren, gainerako pertsonen eta gainerako gizakien baldintzen hobekuntza eta zaintza.

   Deskriptoreak:

   1. Bizimodu baten ondorioak argudiatzea beste baten aurrean banakakoa nahiz kolektiboa den osasuna babesteari dagokionez.
   2. Pertsonen bizi kalitatearen elementu giltzak barneratzea.

Lehen Hezkuntza Etapako ikasgaiak

BALIO SOZIALAK ETA ZIBIKOAK

1. Multzoa. Pertsonaren identitatea eta duintasuna

Ebaluaketa irizpideen taula eta ikaskuntza estandar ebaluagarriak
Ebaluaketa irizpideak Ikaskuntza estandar ebaluagarriak
Estilo pertsonal bat eraikitzea pertsonarekiko errespetua eta duintasuna kontuan hartuta. Pertsonarekiko errespetuaren eta duintasunaren balioa azaltzea.
Pentsamendu eraginkor eta independente bat egituratzea emozioak modu positiboan erabiliz. Bere pentsamenduak hausnartu, sintetizatu eta egituratzen ditu.
berregituratze kognitiboaren eta erresilientziaren balioa deskribatzen ditu.
Bere emozioen errekonozimendu eta identifikazio egoki bat egiten du.
bere sentimenduak, beharrak eta eskubideak jakitera ematen ditu, aldi berean besterenak errespetatuz.
Erronkak planteatu eta garatu erabaki hartze pertsonal, hausnartu eta arduratsu baten bidez, norbere buruarekiko eta besteekiko konpromisoaren zentzu egoki bat garatuz. Besterenganako errespetuzko eta elkartasunezko jarrerak garatzen ditu interakzio sozialeko egoera formaletan eta informaletan.
Ondorioen araberako pentsamendua erabiltzen du erabaki etikoak hartzeko.
Balizko irtenbide baten abantailak eta desabantailak identifikatzen ditu, erabaki etiko bat hartu aurretik.

3. Multzoa. Bizikidetza eta balio sozialak

Ebaluaketa irizpideen taula eta ikaskuntza estandar ebaluagarriak
Ebaluaketa irizpideak Ikaskuntza estandar ebaluagarriak
Talde-lana egitea elkarrekiko mendekotasun positiboa bultzatuz eta elkartasun jarrerak azalduz. Lankidetzaren gaitasunak erabiltzen ditu.
Elkarrekiko mendekotasun positiboaren trebetasunak erabiltzen ditu.
Elkartasun jarrerak deskribatzen ditu.
Ingurune hurbilean altruismoa praktikatzea bere balioaz sentsibilizatuz. Eskuzabala da bere ingurune hurbilean. Ekintza altruisten gainean sentsibilizatzeko gai da ahozko adierazpenak eginez bere balio eta helburuen inguruan.
Ekintza altruistetan kolaboratzen du hezkuntza komunitatearekin elkarlanean.
Gizarte erantzukizunaren eta justizia sozialaren zentzua ulertzea, gogoeta, sintesia eta egitura lantzeko gaitasuna erabiliz. Erantzukizun sozialari eta justizia sozialari dagokien erantzukizuna arrazoitzen du.
Ezberdintasun sozialak modu kritikoan identifikatu eta aztertzen ditu.