Fem servir cookies per assegurar que donem la millor experiència a l'usuari en el nostre lloc web. Si continua utilitzant aquest lloc assumirem que hi està d'acord. Més Informació Tanca
Por mí y por todos mis compañeros. Ideas para un recreo inclusivo.

Concurs Escolar ONCE

PER MI I PER TOTS ELS MEUS COMPANYS

L’hora de l’esbarjo sol durar entre 20 i 30 minuts. Sembla poc temps, però n’hi ha prou perquè un/a alumne/a se senti que els seus iguals l’exclouen. Atès que és un moment no dirigit, poden trobar dificultats per a relacionar-se amb els companys o participar en les seves activitats.

En l’Edició 35 del Concurs Escolar ONCE busquem que els centres deixin de percebre l’esbarjo com un simple parèntesi en la jornada lectiva, i que el converteixin en una part important del seu Projecte Educatiu de Centre, i també en una oportunitat educativa per a la inclusió. I és que la inclusió és un procés de cerca inacabable per trobar els millors camins amb què afrontar la diversitat de l’alumnat(UNESCO)..

Per això, aquest Programa educatiu adreçat a Primària, Secundària, Batxillerat i FP ajuda a viure amb la diferència i des de la diferència.

Quines són les metodologies aplicades en el Concurs Escolar ONCE?

Enguany, sota el lema PER MI I PER TOTS ELS MEUS COMPANYS, us proposem convertir l’esbarjo en una oportunitat educativa adaptada a totes les realitats, necessitats i interessos de l’alumnat, mercès a la metodologia de l’aprenentatge-servei aplicada al Concurs Escolar ONCE amb què tots els i les alumnes refermaran competències clau com ara:

  • Competència per aprendre a aprendre.
  • Competència social i ciutadana.
  • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
  • Competència en autonomia i iniciativa personal.
  • Competència cultural i artística.
  • Tractament de la informació i competència digital.
  • Competència Matemàtica.
  • Competència Lingüística.

Us animeu a participar-hi? Doneu veu als alumnes amb el Programa Escolar ONCE, i deixeu que proposin com volen fer un esbarjo inclusiu per a tots.