Cesión de dereitos

Cesión de dereitos imaxe/voz

O profesorado participante debe asegurarse de encher e ter asinado este documento no caso de que no traballo apareza a imaxe/voz dalgún alumno ou alumna

Aquí facilitámosche un modelo de cesión de dereitos dependendo da idade do teu alumnado.

Modelo Maior de Idade Modelo Maior de Idade

Cesión de Propiedade Intelectual

Se o teu grupo resultou gañador autonómico ou finalista da categoría E tes que enviarnos asinado o seguinte documento.

Recibirías un correo electrónico onde se vos comunican as instrucións. Poderás facelo a través da túa Zona Privada.

Lémbrao! Se tes máis dunha clase gañadora na fase autonómica terás que enviarnos tantos documentos como clases gañadoras teñas.

Cesión de propiedad intelectual

LIGAZÓNS DESTACADAS: