LEGE OHARRA

Objektua

Web orri hau ESPAINIAKO ITSUEN ELKARTE NAZIONALAK (aurrerantzean, ONCE) eskainitako eduki eta jarduerei dagokien informaziora sartu ahal izateko diseinatu da; IFZ Q-2866004-A, Web honi dagokionez soi@once.es helbide elektronikoa eta +34 9158890667 harremanetarako telefono-zenbakia (ES-NIC Administrazio Kontaktua), +34 915899020 fax-zenbakia, helbide soziala José Ortega y Gasset 18, posta-kodea 28006, Madril, Espainia dituena; Estatuko Arau Erregulatzaileak “Espainiako Itsuen Antolakunde Nazionala berrordenatzen duen martxoaren 15eko 358/1991 Errege Dekretuan jasotzen dira, uztailaren 9ko 1200/1999 eta uztailaren 11ko 1359/2005 Errege Dekretuek aldarazia”. (Informazioaren Gizarteari eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. Artikulua betez emandako informazioa). Gainera, ONCErenak ez diren beste elkarte batzuen informazio, produktu eta zerbitzuetara sartzeko modua ematen da, baita “link” (esteka) eta konexioen bitartez eskura daudenetara ere. ONCEk beretzat gordetzen du politika hau bere nahierara aldatzeko eskubidea.

Edukiak

Web honetan eskainitako eduki guztiak ONCEren barneko iturrietatik zein konpainiaz besteko kanpo-iturrietatik datorren informazioekin egina da, horregatik ONCEk ez du ardurarik izango kanpo-iturri horiei dagokien informazioaren eguneratze edo zehaztasun ezaren aurrean; bere barne-iturrietatik datorren informazioaren erantzule izango da bakarrik, dagokion Copyright-az behar bezala identifikatuta. Hori dela eta, batere erabaki hartu edo ekintza burutu baino lehen, ONCEk Erabiltzaileak jasotako informazioa beste iturriren batekin egiaztatzea gomendatzen dio Erabiltzaileari.

Web honen bitartez ezagutzeko helburua duten zerbitzuei buruzko informazioa ematen da; edonola ere, une bakoitzean ezarritako termino eta baldintzei atxikiko zaizkie, Web honetatik eskura egongo direnak, eta aplikagarri diren lege-xedapen ezberdinen pean egongo direnak.

Sarbidea eta Erabilera

Bai Web gune honetara sartzea, baita bertan diren informazio eta edukien erabilera ere, hori egiten duenaren ardura izango dira huts-hutsean.

Web honetara sartzeko baldintzak indarrean den legeriaren pean egongo dira beti, eta fede onaren eta haren erabiltzailearen erabilpen zilegiaren printzipioen pean; debekatuta dago, oro har, ONCE edo hirugarrenen kalterako izan daitekeen jardunbide oro.

Guztiz debekatutzat joko da Web orri hau legezkoak ez diren edo baimendu gabeko helburuetarako erabiltzea.

Erantzukizuna

ONCEk ez du batere ardurarik izango, inola ere, Erabiltzaileek Web orrialde honi eragin diezaioketen edonolako kalteen aurrean, edo beste edozein bati, hura edo haren bitartez eskura diren edo errazten diren eduki eta informazioak legearen kontra edo behar ez bezala erabiltzeagatik..

Zerbitzua

ONCEk bere gain hartzen du bere Web orrira sartzea bertan behera uzteko eskubidea, aldez aurretik abisatzeko beharrik gabe, bere nahierara eta denbora-tarte baterako, arrazoi teknikoak edo bestelakoak tarteko; halaber, bere kasa sartzeko baldintzak aldatzeko aukera izango du, baita bertan diren eduki guztiak edo batzuk ere.

Hirugarrenen Orrialdeetarako Estekak

Gune honetako estekek ONCEren gunea uzteko modua emango dizute. ONCEk ez ditu lotutako guneak kontrolatzen eta ONCEk ez du ardurarik hartzen lotutako guneetako edukien aurrean, ezta lotutako guneetan egon daitekeen loturetan egon daitekeenaren aurreran ere, ezta horietan gerta daitekeen aldaketa edo eguneratzeen aurrean. ONCE ez da arduradun izango lotutako edozein gunetik egindako “webcasting" edo bestelako edozein igorpen-moduren aurrean. ONCEk zure erosotasunerako bakarrik eskaintzen dizkizu lotura horiek, eta esteka bat sartzeak ez dakar ONCEk onesten duenik.

Orokorrak

Edozein gatazka edo ONCEren Web Guneari reagiten dion auzirako, Espainiako Megeria izango da aplikagarria; Web gune honen erabileratik eratorritako edo harekin loturiko gatazka guztiak ebazteko eskumena Madrileko (Espainia) Epaitegi eta Auzitegiek izango dute.

Jabetza Intelektuala

Jabetza Intelektualari buruzko Legearen Testu Bateratua onesten duen apirilaren 12ko 1/1996 Errege Dekretu Legegilean ezarritakoari jarraiki, Web honetan jasotzen diren dokumentuen eskubide guztiak Espainiako Itsuenak (ONCE) dira; horiek guztiz edo parte batean erabiltzeko modua dago irakaskuntza- edo ikerketa-helburuetarako, beti ere dokumentu horien iturria, egileak eta ONCEren titulartasuna aipatzen badira.

ONCEren Web orrialdera sartzeak berekin dakar aurrez adierazitako baldintza guztiak onartzea..

NABARMENDUTAKO ESTEKAK