¡Empieza el 40 Concurso Escolar ONCE, programa de sensibilización educativa!

Estás visualizando una edición antigua del Concurso Escolar ONCE. Si deseas participar en la última edición haz click aquí.

ONCiTY: el videojoc que ens fa iguals

Bases del concurs

1a - OBJECTE

El 39è Concurs Escolar del Grup Social ONCE, amb el lema "ONCITY. El videojoc que ens fa iguals” és una proposta educativa que té com a objectiu sensibilitzar els més joves sobre la necessitat d'aconseguir una societat més inclusiva i accessible.

En aquesta edició, l'alumnat podrà adquirir els coneixements a través d'un videojoc educatiu, allotjat al web del concurs, que consisteix en un recorregut per Oncity, ciutat on trobaran diferents reptes que els ajudaran a empatitzar amb les persones que tenen diferents discapacitats i els ensenyarà la importància de construir un entorn accessible i inclusiu.

2a - Àmbit

El Concurs està dirigit a l'alumnat d'Educació Primària (cursos 3r, 4t, 5è i 6è), Educació Secundària Obligatòria i FP Bàsica i Educació Especial, del conjunt de tots el centres educatius de l'Estat.

La participació es canalitzarà exclusivament a través dels centres educatius reconeguts pel Ministeri d'Educació i Formació Professional com a tals.

3a - Treball a fer

Totes les categories participaran en línia i el treball que s'haurà de presentar serà el mateix per a totes. L'alumnat de cada aula haurà de crear, treballant en equip i des d'un sol ordinador, una lona, com si fos una tanca publicitària, amb un disseny que posi en valor la importància d'aconseguir una societat més inclusiva i accessible.

Per dissenyar aquesta peça, al web del Concurs Escolar, dins de l'àrea privada, hi haurà una pissarra digital en què es podran treballar les opcions següents:

 1. Escriure una frase o eslògan, amb la possibilitat de fer servir diferents fonts i colors.

 2. Pujar imatges, col·locar-les i canviar-ne la mida, per decorar el mural i afegir un toc personal amb fotos i dibuixos.

  NOTA: cal tenir els drets de les imatges que s'afegeixin. No està permès pujar fotografies de l'alumnat o persones menors d'edat. Els treballs que no compleixin aquests requisits seran desqualificats.

 3. Col·locar "stickers" predeterminats d'icones relacionades amb la gràfica de la 39a edició.
 4. Dibuixar a mà alçada amb una eina tipus “llapis/esprai".

L'alumnat haurà de pujar una audiodescripció de la lona i ho podrà fer a través de l'àrea privada del docent.

Els treballs es podran presentar en castellà, català, eusquera, gallec i anglès. Per facilitar la feina del jurat estatal, els treballs que arribin a la fase nacional i que s'hagin fet en català, eusquera, gallec o anglès, s'hauran de traduir al castellà. En cas que el grup participant no presenti la traducció, aquesta l'haurà de fer la Delegació Territorial de l'ONCE corresponent.

NOTA: conscient de la seva responsabilitat envers la societat i com a operador de la loteria social i membre de l'Associació Mundial de Loteries (WLA) i de l'Associació Europea de Loteries (EL), l'ONCE ha subscrit els principis de joc responsable. En base a aquests principis, en els treballs que es presentin al Concurs no es podrà fer cap referència a loteries ni a jocs d'atzar, ja sigui a través d'imatges, frases o qualsevol altre element.

4a-Categories de participació

 • A: 3r i 4t d'Educació Primària
 • B: 5è i 6è d'Educació Primària
 • C: Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica
 • E: Educació Especial

La participació es farà per aules completes (un treball-una aula) dirigides per un docent. Cada aula participant només podrà presentar un treball. En cas que un mateix treball sigui presentat per vàries aules, només s'admetrà a concurs el que s'hagi pujat primer a la plataforma. No s'admetran a concurs treballs fets per vàries aules.

Cada aula participarà sempre en la categoria corresponent, segons el curs al qual pertanyin els alumnes. Com a excepció, s'acceptaran treballs que corresponguin a alumnes de vàries categories, segons succeeix en els centres escolars rurals agrupats, aules de circ itinerants, aules especials de suport, etc. En aquests casos l'aula participarà en la categoria en què hi hagi més alumnes. En cas d'empat, l'aula participarà per la categoria superior.

El nombre màxim de participants per treball serà el nombre màxim d'alumnes per aula que marqui la llei vigent per a cada nivell.

5a - Criteris de valoració

CREATIVITAT

El jurat tindrà en compte l'originalitat del treball i la seva plasmació gràfica.

MISSATGE

L'adequació del treball per transmetre els valors de la temàtica d'aquesta edició, que posi en valor la importància d'assolir una societat més inclusiva.

ACCESSIBILITAT

Considerant l'accessibilitat un factor imprescindible per a la inclusió social i un exemple de solidaritat també en l'àmbit educatiu, es valorarà de manera específica l'esforç fet perquè els treballs presentats siguin accessibles per a les persones amb discapacitat.

6a - Participació

Per participar, els directors o professors dels centres educatius s'hauran de registrar a través de:

El docent que coordini els grups participants es responsabilitzarà d'incloure de manera correcta totes les dades sol·licitades (del centre i del professor) en el formulari de registre, i també de pujar posteriorment el treball de la seva aula al web.

El període de participació començarà el 31 d'octubre de 2022 i acabarà el 3 de febrer de 2023. L'organització del Concurs es reserva el dret a avançar la data d'inici de participació (prèvia comunicació al seu web) i també d'ampliar-ne el termini, si ho considera necessari. En qualsevol cas, i per tal de fomentar la participació, i segons el seu propi criteri, cada jurat podrà admetre treballs fins a dos dies abans de la data de la decisió.

NOTA: els docents que vulguin sol·licitar un certificat de participació en aquesta edició del Concurs, ho hauran de fer abans del 31 de desembre de 2023, i quedarà a discreció de la coordinació del Concurs decidir si s'emet o no passada aquesta data.

7a - Fases de la valoració del Concurs i Jurats

 • Fase d'àmbit autonòmic

  A cada Comunitat Autònoma se seleccionarà un treball guanyador per a cada una de les categories següents: A, B i C. Aquests treballs passaran a competir a la fase estatal.

  Es constituirà un jurat d'àmbit autonòmic a cada una de les Delegacions Territorials de l'ONCE, i també a les seus de les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla.

  En els casos en què es presentin més de 100 treballs per categoria, la coordinació d'aquests centres podrà sol·licitar una mesa tècnica que valori la totalitat dels treballs i redueixi el llistat a 100 per categoria.

  Els jurats autonòmics es reuniran abans del 17 de març de 2023.

  Es recomana que els jurats autonòmics estiguin formats, com a mínim, per sis membres: tres representants de l'ONCE (un de l'àrea de representació, un de l'àrea de gestió i un professional especialitzat dels equips d'atenció educativa d'aquest àmbit territorial, preferentment un professional del Grup ACCEDO) i, en la mesura del possible, tres persones més, que poden pertànyer als àmbits de la comunicació, el disseny, l'educació, l'administració pública, el tercer sector o qualsevol altra entitat que sigui d'interès. És desitjable que participi en el jurat un o una representant de la Conselleria d'Educació de la comunitat autònoma corresponent, al més alt nivell possible.

 • Fase d'àmbit estatal

  Es premiarà un treball per cada categoria (A, B, C i E). Els treballs de la categoria E participaran únicament en la fase final del Concurs i seran avaluats per un jurat d'àmbit estatal, format per un equip tècnic del Ministeri d'Educació i Formació Professional, que seleccionarà cinc treballs finalistes, entre els quals escollirà el guanyador estatal.

  El jurat estatal es reunirà abans del 21 d'abril de 2023.

  El jurat d'àmbit estatal estarà format per, a més dels representants esmentats en la fase autonòmica, una persona relacionada amb el món de l'educació especial i altres personalitats rellevants relacionades amb la temàtica del Concurs.

El responsable de cada Centre de l'ONCE en què es constitueixi el jurat autonòmic designarà un responsable del Concurs, i n'haurà de comunicar el nom al més aviat possible a la Direcció de Comunicació i Imare. Aquest responsable farà les feines pròpies de coordinació, informació i suport al Concurs.

En cada un dels jurats, el membre representant de l'ONCE de més rang actuarà com a president o presidenta i ostentarà el vot de qualitat per dirimir, si és el cas, l'empat en la votació del jurat.

En cap cas els jurats podran adjudicar a dos o més treballs la mateixa posició en la classificació.

No es podrà deixar desert cap premi en cap categoria, en cap de les fases, sempre que hi hagi, com a mínim, dos treballs presentats que compleixin els requisits del Concurs. En cas de desqualificació d'un treball per incompliment dels requisits, aquesta circumstància s'haurà de justificar per part del jurat i quedarà reflectida en l'acta de la decisió.

Les decisions i interpretacions dels jurats seran inapel·lables.

Un cop seleccionats, els treballs guanyadors es publicaran al web del Concurs en els 7 dies laborables següents a la decisió dels jurats.

8a - Premis

En aquesta edició es crea un nou premi per als docents que més aules inscriguin i presentin més treballs en el Concurs. Es lliurarà un premi per categoria (4 premis en total). En cas d'empat, es tindrà en compte el percentatge d'alumnes que hagin completat el recorregut per Oncity. El premi consistirà en una experiència de cap de setmana valorada en 300€ (impostos inclosos).

L'alumnat i els docents dels grups guanyadors en la fase autonòmica i els cinc grups dels treballs seleccionats com a finalistes de la categoria E, seran premiats amb un smartwatch per a cadascú (valorat en un preu màxim de 19€ IVA inclòs).

Les aules guanyadores en la fase d'àmbit estatal (4 en total) gaudiran del festival de la inclusió valorat en 8.000€ (IVA inclòs). Serà un esdeveniment per celebrar la inclusió i el final de curs amb tot el centre, amb diferents activitats com espai de gaming, música, etc.

A més, els centres guanyadors en l'àmbit nacional rebran un diploma acreditatiu.

L'import dels premis no es podrà canviar per diners. El termini per celebrar el festival de la inclusió serà fins al 31 d'octubre de 2023. Un cop fetes les comunicacions oportunes per part de l'organització del Concurs, els premis que no s'hagin bescanviat en aquesta data es donaran a la Federación Española del Banco de Alimentos (mitjançant ingrés del valor en efectiu).

9a - Materials de suport

Com ja s'ha esmentat, presentem una proposta didàctica diferent, basada en l'aprenentatge a través d'un videojoc educatiu. “Oncity, el videojoc que ens fa iguals” té com a objectiu sensibilitzar l'alumnat que hi participa, tot convidant-lo a empatitzar amb les persones que tenen discapacitat visual, discapacitat auditiva, discapacitat física i discapacitat intel·lectual, a través d'una experiència inclusiva.

L'element principal per aprendre sobre discapacitat i inclusió, el videojoc “Oncity” està format per 12 minijocs, preguntes tipus quiz i contingut sorpresa, com ara recomanacions de pel·lícules, sèries, plans de família, etc.

Cada partida jugada o recorregut realitzat serà un aprenentatge.

A més, els i les docents tindran disponible material didàctic (en format en línia) sobre els diferents tipus de discapacitat i sobre accessibilitat que servirà de suport per facilitar la participació i la comprensió de la temàtica d'aquesta edició. Aquest material ha estat elaborat per experts en la matèria.

Tota la informació es podrà consultar a la web www.concursoescolaronce.es a partir del dia 28 de setembre de 2022.

Es podrà accedir al videojoc i a tot el material didàctic a partir del 31 d'octubre de 2022. El material didàctic estarà disponible en castellà, català, gallec, eusquera i anglès, tots ells en versió accessible, i es podrà descarregar i/o imprimir directament des de la web.

10a - Legislació

ACCEPTACIÓ BASES LEGALS

La participació en el Concurs Grup Social ONCE significa l'acceptació dels termes de la convocatòria, reflectits en aquest Ofici-Circular i resumits en l'extracte de les bases del concurs disponibles al web: www.concursoescolaronce.es.

FISCALITAT

Els premis estaran subjectes a retenció i ingrés en compte d'acord amb la normativa fiscal vigent en el moment del pagament.

DRETS DE VEU

El professorat participant s'ha d'assegurar que disposa dels documents de cessió de drets de veu de l'alumnat que pugui aparèixer en l'audiodescripció dels treballs, amb l'extensió que sigui necessària segons els termes d'aquesta convocatòria, degudament signats pels alumnes o pels seus representants legals si són menors d'edat.

A la pàgina web del Concurs es posarà a disposició dels participants un document de cessió de drets de veu que s'haurà d'adjuntar necessàriament al pujar el treball a la plataforma.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Un cop feta la valoració del treball per part del jurat corresponent (que sempre es farà sobre l'original presentat), l'ONCE es reserva el dret de processar, adaptar i corregir els treballs presentats a concurs, en el sentit més ampli que es pugui entendre.

La participació en aquesta convocatòria implica que el professorat i els alumnes participants en els treballs guanyadors en la fase d'àmbit autonòmic (categories A, B i C) i finalistes de la categoria E cedeixen a l'ONCE, en exclusiva durant un termini de 50 anys, sense límit territorial, material ni geogràfic, i amb possibilitat de cessió a tercers, (la totalitat o una part dels drets patrimonials objecte de la cessió), tots els drets de reproducció, edició en suport paper i electrònic, fixació, compilació, comunicació pública, transformació, distribució per qualsevol mitjà o format (inclòs Internet i xarxes socials) i, en general, explotació sobre els treballs elaborats.

A la pàgina web del Concurs es posarà a disposició dels participants un document de cessió de drets de propietat intel·lectual que s'haurà d'adjuntar necessàriament al pujar el treball a la plataforma.

DRETS DE TERCERS

Si es fes servir qualsevol contingut (imatge, eslògan, música, etc.) propietat de tercers, els professors participants s'hauran d'assegurar que estiguin lliures de drets o que disposen dels corresponents drets d'imatge/veu o propietat intel·lectual amb l'extensió que sigui necessària segons els termes d'aquesta convocatòria.

Per a la presentació dels treballs a través de la web, se sol·licitarà confirmació de comptar amb tota la informació referents als drets, que haurà d'aportar la persona que pugi el treball. Posteriorment, es realitzarà una revisió d'aquest aspecte i se sol·licitarà aquella documentació que no hagi esta facilitada.

Els treballs que no comptin amb els permisos pertinents quedaran desqualificats. Si per qualsevol circumstància aliena al Grupo Social ONCE, finalment resultés premiat un treball on no estigui suficientment justificat que estigui lliure de drets de tercers, o no s'hagin presentat les corresponents cessions de drets d'imatge/veu i de propietat intel·lectual, o s'hagin revocat posteriorment, l'ONCE podrà modificar-ho per a la seva publicació o bé optar per la no publicació d'aquest. Així mateix, el treball no podrà optar a la participació en la fase següent, sense perjudici de percebre el premi atorgat en la seva fase i categoria.

El Grup Social ONCE no serà responsable dels drets d'imatge/veu dels participants ni de cap reclamació relacionada amb els drets d'imatge/veu o propietat intel·lectual dels participants o de tercers.

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals que sigui necessari recaptar per a la participació en el Concurs seran tractades conforme a les normes establertes en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades) i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). La recollida de les dades només es farà amb el consentiment del seu titular per tal que aquestes dades es puguin incorporar en fitxers titularitat de l'ONCE i tractats exclusivament per a la finalitat que s'especifica en la llegenda adjunta al formulari de recollida de les dades que estarà publicat al web del Concurs. Les dades obtingudes a través dels formularis corresponents seran les mínimes imprescindibles per fer possible la participació en el Concurs.

ENLLAÇOS DESTACATS: