¡Empieza el 40 Concurso Escolar ONCE, programa de sensibilización educativa!

Estás visualizando una edición antigua del Concurso Escolar ONCE. Si deseas participar en la última edición haz click aquí.

El camí que ens fa iguals

ACCESSIBILITAT

El desenvolupament d’aquesta web té la finalitat d’assolir un nivell d’accessibilitat AAAA ("doble A") segons les Pautes d’Accessibilitat al Contingut de la Web 2.0 establertes pel W3C. El consorci World Wide Web (W3C) és una associació internacional formada per diverses organitzacions, personal i el públic en general, que treballen conjuntament per desenvolupar estàndards amb la finalitat d’afavorir i difondre les bones pràctiques en el desenvolupament web.

PRINCIPALS MILLORES ADOPTADES

  • La pàgina web és responsiva, fet que permet que s'adapti de manera correcta a qualsevol mida de pantalla o dispositiu per facilitar-ne la lectura. S'adapta de la mateixa manera en el cas que s'utilitzi el zoom de pantalla.
  • Les imatges incloses a les pàgines incorporen una breu descripció de la informació que contenen. D’aquesta manera, els usuaris de lectors de pantalla o de navegadors de només text poden comprendre millor el significat d’una imatge en un text.
  • S’ha identificat l’idioma principal de cada pàgina, així com qualsevol canvi en el llenguatge natural del text, fet que en facilita el tractament i la comprensió als usuaris de lectors de pantalla i de sintetitzadors de la veu.
  • Les pàgines tenen una estructura interna lògica i clara, tant per a l’usuari, que pot veure tot el contingut, com per a la persona que llegeix la informació amb un lector de pantalla, els usuaris que desactiven la fulla d’estils, etc. Amb aquest objectiu, s’han definit mitjançant el codi HTML els encapçalaments de secció, les llistes i tots els elements que ajuden a la comprensió general del lloc web.
  • El codi XHTML i CSS emprat s’ajusta a les gramàtiques formals aprovades pel W3C amb la finalitat de garantir la correcta visualització dels continguts en diversos navegadors i plataformes.
  • S’ha separat la informació de la seva presentació gràfica, de manera que els usuaris que ho vulguin puguin navegar pels continguts a més velocitat, en el cas que optin per deshabilitar la descàrrega de fulls d’estil al seu navegador.