Conexión Adiccioff. Esto no es un juego

Valoración dos xurado

Que valorará o xurado do Concurso Escolar ONCE?

Os criterios que o Xurado do Concurso Escolar ONCE utilizará para elixir os gañadores estarán centrados en catro alicerces fundamentais:

Creatividade

O xurado terá en conta a orixinalidade do traballo: o concepto e a súa plasmación gráfica.

Calidade

O coidado posto na presentación, as técnicas empregadas e a súa posible adaptación ao obxecto do concurso.

Mensaxe

A adecuación do traballo para transmitir os valores da temática desta edición.

Accesibilidade

Valorarase o esforzo realizado para que os traballos sexan accesibles para todas as persoas con discapacidade.