¡Empieza el 40 Concurso Escolar ONCE, programa de sensibilización educativa!

Estás visualizando una edición antigua del Concurso Escolar ONCE. Si deseas participar en la última edición haz click aquí.

Conexión Adiccioff. Esto no es un juego

Preguntas Frecuentes

QUEN PODE PARTICIPAR?

No concurso ONCE poden participar todos os alumnos e alumnas de centros educativos españois públicos, concertados e privados, escolarizados en: Educación Especial, Primaria (de 3º a 6º), Secundaria, FP Básica, Bacharelato ou FP (Grao Medio e Superior).

E SE OS MEUS ALUMNOS XA PARTICIPARON O ANO PASADO?

Non importa. A temática é completamente distinta, o mesmo que os traballos creativos solicitados aos participantes, polo que se trata dun novo concurso.

COMO SON OS GRUPOS DE PARTICIPACIÓN?

A participación no concurso farase mediante un traballo por clase e sempre dentro da categoría correspondente, segundo o curso ao que pertenzan os alumnos. Como excepción, aceptaranse traballos que correspondan a alumnos de varias categorías tal e como ocorre nos centros escolares rurais agrupados ou nas clases de circo itinerantes, aulas especiais de apoio, etc.

Nestes casos, a clase participará na categoría na que haxa máis alumnos. En caso de empate, a clase participará pola categoría superior.

O número máximo de participantes por traballo será o número máximo de alumnos por clase que marque a lei vixente para cada nivel.

Por outra parte, por circunstancias derivadas da pandemia de coronavirus, a modalidade de participación poderá sufrir modificacións para adaptarse ás medidas que teñan que adoptar os centros educativos por mor da protección da saúde. Polo tanto, caso que por motivos sanitarios o colexio estea obrigado a dividir a clase en grupos, permitirase de forma excepcional a participación de grupo/traballo. En calquera caso, por motivos loxísticos e económicos, o número máximo de alumnos que participen co conxunto dos grupos/clase non poderá superar, en ningún caso, o máximo de 38 alumnos por clase.

PODEN INSCRIBIRSE OS ALUMNOS E PARTICIPAR POLA SúA CONTA?

Non. Para participar é necesario que un educador do centro se encargue da inscrición.

QUE TRABALLO EXTRA SUPÓN PARA O PROFESOR?

Este programa está integrado no currículo educativo e foi desenvolvido tendo en conta a nova realidade educativa e as recomendacións dixitais trasladadas aos centros educativos polas Consellerías de Educación. Por iso non supón ningún traballo adicional. O material didáctico que facilitamos permite que cada educador desenvolva na aula (en función do seu tempo e posibilidades) os contidos e actividades que considere oportunos para presentar aos seus alumnos na temática do Concurso e facilitar o seu posterior traballo de participación.

O grao de implicación na supervisión e axuda aos seus alumnos no desenvolvemento do traballo de participación será decisión de cada profesor. O profesor unicamente se compromete a explicarlles a actividade e a facernos chegar posteriormente os seus traballos de participación.

CAL É A VINCULACIÓN DO CONCURSO ONCE COAS COMPETENCIAS BÁSICAS?

Este programa de sensibilización e os seus materiais didácticos creáronse en base ao currículo e pode traballarse de forma específica nas sesións de titoría, así como a través das seguintes Competencias Básicas:

 • Competencia Dixital. (CD)
 • Competencia en Comunicación Lingüística. (CCL)
 • Competencia Social e Cívica. (CSC)
 • Competencia para Aprender a Aprender. (CAA)
 • Competencia en Expresións Culturais. (CEC)
 • Competencia Matemática e Competencias Básicas en Ciencia e Tecnoloxía. (CMCT)
 • Competencia de Iniciativa e Espírito Emprendedor. (CIEE)

É OBRIGATORIO REALIZAR AS ACTIVIDADES DA UNIDADE DIDÁCTICA?

Non. Son apenas unha ferramenta para facilitar ao profesor a tarefa de introducir aos seus alumnos na temática deste ano e en como abordar o traballo a presentar.

HAI UNHAS ESPECIFICACIÓNS OBRIGATORIAS PARA O TRABALLO?

Si. Cada grupo aula deberá presentar:

 • Primaria (3º - 6º) e Educación Especial:

  Deberá crear unha cuña de radio cunha duración máxima de 1 minuto capaz de transmitir unha mensaxe sobre o bo uso da tecnoloxía por parte dos menores. Será enviado en liña a través da Zona Privada do profesor como ficheiro anexo en formato .MP3, .MP4, .WAV, .ACC ou .3GP. A cuña de radio debe ir titulada e para facilitar a accesibilidade ao traballo incorporarase un documento en formato Word ou pdf, co texto da cuña.

 • Secundaria (1º-4º):

  Deberá deseñar un cartel publicitario (modelo parada de autobús). O anuncio debe captar a atención e transmitir unha mensaxe que fomente o uso responsable da tecnoloxía evitando o abuso da mesma. Será enviado en liña a través da Zona Privada do profesor en formato .jpg e orientación vertical cun peso máximo de 2 Mb. O cartel irá acompañado dun slogan e para facilitar a accesibilidade ao traballo incorporará unha audiodescrición cunha duración máxima de 1 minuto. Os participantes poderán gravar dita audiodescrición a través da Zona Privada na súa zona de subida de traballos ou achegar un ficheiro en formato .MP3, .MP4, .WAV, .AAC ou .3GP.

 • Bacharelato e FP:

  Realizará un anuncio publicitario, de non máis de 40” de duración, para sensibilizar sobre o uso responsable da tecnoloxía e os riscos que carrexa o seu abuso. Será enviado en liña a través da Zona Privada do profesor en formato .AVI, .MP4 ou .MOV (formatos admitidos por YouTube) cun peso máximo de 100 Mb. O anuncio irá acompañado dun título, e dun documento co guión en formato Word ou pdf, para facilitar a accesibilidade do traballo de participación ás persoas con discapacidade.

PODEN TRABALLAR OS ALUMNOS DESDE CASA?

Ben seguro que si. Logo de que o educador lles explique como debe ser o traballo que deben presentar, os alumnos poden dedicar todo o tempo que queiran á elaboración do seu traballo fóra da aula.

E SE TEMOS MÁIS DÚBIDAS SOBRE COMO FACER O TRABALLO OU CALQUERA OUTRA CUESTIÓN PEDAGÓXICA?

Non pasa nada. Podedes contactar connosco e axudarémosvos. Un equipo de profesionais resolverá as vosas dúbidas. Para iso, chamade ao 900 808 111 (teléfono gratuíto), ao 682 789 326 (Whatsapp) ou enchede este formulario.