¡Empieza el 40 Concurso Escolar ONCE, programa de sensibilización educativa!

Estás visualizando una edición antigua del Concurso Escolar ONCE. Si deseas participar en la última edición haz click aquí.

Conexión Adiccioff. Esto no es un juego

Preguntas Frecuentes

QUI HI POT PARTICIPAR?

En el Concurs ONCE poden participar tots els alumnes dels centres educatius espanyols públics, concertats i privats, escolaritzats a: Educació Especial, Primària (de 3r a 6è), Secundària, FP Bàsica, Batxillerat o FP (grau mitjà i superior).

I SI ELS MEUS ALUMNES JA HI VAN PARTICIPAR L'ANY PASSAT?

No hi fa res. El tema és completament diferent, igual que els treballs creatius que demanem als participants, de manera que en realitat és un concurs del tot nou.

COM SÓN ELS GRUPS DE PARTICIPACIÓ?

La participació en el concurs es farà mitjançant un treball per aula i sempre dins de la categoria corresponent, segons el curs a què pertanyin els i les alumnes. Com a excepció, s'acceptaran treballs que corresponguin a alumnes de diverses categories tal com passa en els centres escolars rurals agrupats o a les aules de circ itinerants, aules especials de suport, etc.

En aquests casos l'aula participarà en la categoria en la qual hi hagi més alumnes. En cas d'empat, l'aula participarà per la categoria superior.

El nombre màxim de participants per treball serà el nombre màxim d'alumnes per aula que marqui la llei vigent per a cada nivell.

D'altra banda, per circumstàncies derivades de la pandèmia del coronavirus, la modalitat de participació podrà patir modificacions per adaptar-se a les mesures que s'hagin d'adoptar els centres educatius en nom de la protecció de la salut. Per tant, en cas que per motius sanitaris un centre estigui obligat a dividir l'aula en grups, es permetrà de forma excepcional la participació de grup/treball. En qualsevol cas, per motius logístics i econòmics, el nombre màxim d'alumnes que participin amb el conjunt dels grups aula no podrà superar, en cap cas, el màxim de 38 alumnes per aula.

ELS ALUMNES ES PODEN INSCRIURE I PARTICIPAR EN EL CONCURS PEL SEU COMPTE?

No. Per participar-hi és necessari que un educador del centre s'encarregui de la inscripció.

QUIN TREBALL EXTRA SUPOSA PER AL PROFESSOR?

Aquest programa està integrat en el currículum educatiu i ha estat desenvolupat tenint en compte la nova realitat educativa i les recomanacions digitals traslladades als centres educatius per les Conselleries d'Educació . Per això no suposa més feina addicional. El material didàctic que facilitem permet que cada educador o educadora desenvolupi a l'aula (en funció del seu temps i possibilitats) els continguts i activitats que consideri oportuns per introduir al seu alumnat en la temàtica del Concurs i facilitar-li el posterior treball de participació.

El grau d'implicació en la supervisió i l'ajuda als alumnes a l'hora de desenvolupar el treball de participació serà decisió de cada professor. Aquest només es compromet a explicar l'activitat als alumnes i a fer-nos arribar posteriorment els treballs de participació.

QUINA ÉS LA VINCULACIÓ DEL CONCURS ONCE AMB LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES?

Aquest programa de sensibilització i els seus materials didàctics s'han desenvolupat basant-se en el currículum i es pot treballar de manera específica a les sessions de tutoria així com a través de les competències bàsiques següents:

 • Competència digital (CD)
 • Competència en comunicació lingüística (CCL)
 • Competència social i cívica (CSC)
 • Competència aprendre a aprendre (CAA)
 • Competència en expressions culturals (CEC)
 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia (CMCT)
 • Competència d'iniciativa i esperit emprenedor (CIEE)

ÉS OBLIGATORI FER LES ACTIVITATS DE LA UNITAT DIDÀCTICA?

No. Només són una eina per facilitar al professor la tasca d'introduir els alumnes en el tema d'enguany i en com abordar el treball que cal presentar.

HI HA ESPECIFICACIONS OBLIGATÒRIES PER AL TREBALL?

Sí. Cada grup aula haurà de presentar:

 • Primària (3r-6è) i Educació Especial:

  Haurà de crear una falca de ràdio amb una durada màxima d'un minut i que sigui capaç de transmetre un missatge sobre el bon ús de la tecnologia per part dels i les menors. Serà enviat en línia a través de la Zona Privada del professor com a arxiu adjunt en format MP3, MP4, WAV, ACC o 3GP. La falca de ràdio ha d'anar titulada i per facilitar l'accessibilitat al treball s'incorporarà un document en format Word o PDF, amb el text de la falca.

 • Secundària (1r - 4t):

  Haurà de dissenyar un cartell publicitari (model parada d'autobús). L'anunci ha de captar l'atenció i transmetre un missatge que fomenti l'ús responsable de la tecnologia evitant-ne l'abús. Serà enviat en línia a través de la Zona Privada del professor en format JPG i una orientació vertical i amb un pes màxim de 2 MB. El cartell anirà acompanyat d'un eslògan i per facilitar l'accessibilitat al treball incorporarà una audiodescripció amb una durada màxima d'un minut. Els participants podran gravar aquesta audiodescripció a través de l'Àrea Privada a la seva zona de pujada de treballs o adjuntar un arxiu en format MP3, MP4, WAV, AAC o 3GP.

 • Batxillerat i FP:

  Realitzarà un espot publicitari, de no més de 40 " de durada, per sensibilitzar sobre l'ús responsable de la tecnologia i els riscos que comporta el seu abús . Serà enviat en línia a través de l'Àrea Privada del professor en format AVI, MP4 o MOV (formats admesos per YouTube) amb un pes màxim de 100 MB. L'espot anirà acompanyat d'un títol i d'un document amb el guió en format Word o PDF, per facilitar l'accessibilitat del treball de participació a les persones amb discapacitat.

ELS ALUMNES PODEN TREBALLAR DES DE CASA?

Naturalment. Un cop que l'educador els hagi explicat com cal que sigui el treball que han de presentar, els alumnes poden dedicar tot el temps que vulguin a desenvolupar el treball fora de l'aula.

I SI TENIM MÉS DUBTES SOBRE COM HEM FER EL TREBALL O QUALSEVOL ALTRA QÜESTIÓ PEDAGÒGICA?

No passa res. Contacteu amb nosaltres i us ajudarem. Un equip de professionals us aclarirà els dubtes. Sols cal que truqueu al 900 808 111 (telèfon gratuït) o al 682 789 326 (Whatsapp) o que empleneu aquest formulari.