ONCE Upon a time. La mirada de todos/as

Cesión de dereitos imaxe/voz

O profesorado participante debe asegurarse de encher e ter asinado este documento no caso de que no traballo apareza a imaxe/voz dalgún alumno ou alumna

Aquí facilitámosche un modelo de cesión de dereitos dependendo da idade do teu alumnado.