ONCE Upon a time. La mirada de todos/as

Cessió de drets d'imatge/veu

El professorat participant ha d'assegurar-se d'emplenar i tenir signat aquest document en cas que en el treball aparegui la imatge/veu d'algun alumne

Aquí et facilitem un model de cessió de drets en funció de l'edat del teu alumnat.