Cookieak erabiltzen ditugu gure web-orriaren esperientzia ezin hobea izan dadin. Web-orrialdea erabiltzen jarraituz gero, ados zaudela ulertuko dugu. Informazio gehiago Itxi
ONCE Upon a time. La mirada de todos/as

Lehiaketaren Oinarriak

Os informamos que en los momentos actuales y asumiendo las medidas excepcionales que han impuesto las autoridades, nos vemos obligados a modificar los puntos 7, 8 y 9 de las bases legales publicadas para la convocatoria de la 36 edición del Concurso Escolar, en adecuación a las circunstancias presentes y en interés de todos los participantes, jurados y ganadores de la 36 edición del concurso escolar.

Oinarri legal hauek 38z/2019 Irailaren 5ekoa, Koordinazio eta Giza Baliabide eta Baliabide Orokorren Zuzendaritza Orokor adjuntuaren, Lanbide – Zirkularraren arabera sortuak izan dira. Erregistro orokorreko zenbakia: 2019/0275682

1.       Once eskola-lehiaketaren atala

Lehiaketa Estatuko hezkuntza zentro guztietako lehen hezkuntzako ikasleei (3., 4., 5. eta 6. mailak), DBHko, batxilergoko, lanbide-heziketako (oinarrizkoa, erdi mailakoa eta goi mailakoa) eta hezkuntza bereziko ikasleei zuzendua dago. Parte-hartzea soilik Hezkuntza eta Lanbide Heziketa Ministerioak hezkuntza zentro bezala errekonozitutakoen bitartez bideratuko da.

2. Izena ematea eta materialak

Irailaren 16rik aurrera, Estatuko hezkuntza zentroetako zuzendari edo irakasleek Eskola Lehiaketan parte hartu eta materialetarako sarbidea izan ahalko dute web orriaren bidez. (www.concursoescolaronce.es). Parte hartzeko telefono bidez eman ahalko dute izena baita ere (900 808 111).

Horretarako, bai aipatutako web orriaren bidez, bai telefonoz, zentroaren eta parte hartuko duen irakaslegoaren datuak erraztu beharko dira.

Parte hartzen duten ikasle-taldeak koordinatzen dituzten hezitzaileak, izen-emate galdeketan eskatutako datu guztiak behar bezala betetzeaz arduratuko dira, hala nola, gerora haien ikasgelen lana web orrira igotzeaz.

Lanak aurkezteko epemuga 2020ko urtarrilaren 31a da. Eskola Lehiaketaren antolatzaileek, beharrezko ikusiez gero parte-hartze epea luzatzeko eskubidea gordetzen dute.

Edozein kasutan, parte-hartzea areagotzeko mesedetan, eta haien irizpide propioaren arabera, probintziako epaimahai bakoitzak lanen igorpena epaitzaren data baino bi egun lehenago arte onartu ahal izango du.

Estatu mailako epaimahaiaren lana errazteko, autonomia mailako fasean euskara, katalana eta galiziera hizkuntza koofizialetan, hala nola, ingeleraz egindako lan irabazleak gaztelerara itzuliak izango dira.

3. Parte hartzeko kategoriak

Parte-hartzea irakasle batek gidatutako ikasgela osoen bidez egingo da (lan bat- ikasgela bat). Ikasgela parte-hartzaile bakoitzak lan bakarra aurkeztu beharko du. Lan berbera ikasgela bat baino gehiagoren aldetik aurkeztua bada, soilik lana plataformara igotzen lehena izan den gelaren lana onartuko da lehiaketan. Lehiaketan ez da ikasgela ugarik egindako lanik onartuko.

Parte hartzeko kategoriak:

 • A (Lehen Hezkuntzako 3., 4. mailak)

 • B (Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailak)

 • C (Bigarren Hezkuntza eta Oinarrizko LH)

 • D (Batxilergoa eta Erdi- eta Goi-mailako Lanbide Heziketa)

 • E (H. Berezia)

Los trabajos de estas dos últimas categorías participarán únicamente en la fase final del Concurso y serán evaluados por un jurado de ámbito estatal.

Parte hartzea ikasgela bakoitzeko lan bakar baten bidez gauzatuko da eta beti dagokion kategoriaren barnean, ikasleen ikasmailaren arabera. Salbuespen gisa, kategoria ugaritako ikaslei dagozkien lanak onartuko dira landa eremuetako bateratutako zentroetan edo zirkoetako ikasgela ibiltarietan, laguntza bereziko ikasgeletan, eta abarretan gertatzen den bezala.

Kasu hauetan ikasgelak ikasle gehien dituen kategorian hartuko du parte.

Berdinketa kasuan, ikasgelak gainkategorian hartuko du parte.

Lan bakoitzeko gehienezko parte-hartzaile kopurua, maila bakoitzeko baliozko legean ikasgela bakoitzeko ezarritako gehienezko ikasle kopurua izango da.

4. Proposamenaren edukia

" ONCE upon a time…guztion begirada” lemapean parte hartzeko lanak honetan datza:

 1. a) Lehen Hezkuntza, DBH eta Hezkuntza Bereziko ikasleek (A, B eta C Kategoriak) inklusioaren inguruko mugimendua irudikatzen duen BANDERA bat egin beharko dute. Lana onlineko irakaslearen Eremu Pribatuaren bidez, jpg formatuan eta gehienezko 2MB-eko pisuarekin bidalia izango da. Banderak izenburu bat izan beharko du eta gehienez ere minutu 1eko iraupena duen deskribapen-audio batekin batera aurkeztu beharko da. Parte-hartzaileek deskribapen-audio hori irakaslearen Eremu Pribatuaren bidez grabatu ahal izango dute lana igotzerako orduan edo .MP3, .MP4, .WAV, .AAC o .3GP. formatuko fitxategi bat atxikitu ahal izango dute.

  Bandera egin ahal izateko web orrian egongo den txantiloi bat deskargatu beharra dago eta haren formatuaren proportzionaltasuna mantendu: laukizuzena eta horizontala. Ikasleek aldizkari eta egunkarietako ebakinak aukera ditzakete, Interneteko irudiak erabili, beraiek eurek argazkiak atera edo aurreko aukeren nahasketa bat egin. Hirugarrengoen jabetzako eduki edota irudiak erabiltzen badira, irakasleek eskubidez libre daudela edo dagozkien jabetza intelektualeko eskubideak dituztela ziurtatu beharko dute, deialdi honen zehaztapenen arabera beharrezko suerta litezkeen hedapenekin. ONCEk irakasle parte-hartzaileei egoera honi dagokion dokumentazio egiaztagarria eskatzeko eskubidea gordetzen du.

  Además los alumnos podrán contar con todas las técnicas a las que puedan acceder, desde las más tradicionales, como la ilustración o el collage (con el uso de pegamento y tijeras), a cualquier programa de ordenador que les permita tratar imágenes (Photoshop, editores on line, etc.).

  Ikasleek collage edo ilustrazioa eginez gero, irakasleak eskaneatu edo argazkia aterako dio lehiaketaren web-orrira igotzeko, lehen aipatu bezala.

 2. b) FP eta Batxilergoko ikasleek (C Kategoria) inklusioaren inguruko mugimendua irudikatzen duen ERESERKI bat aurkeztu beharko dute, gehienez ere 2:30 minutuko iraupena duena. Lana onlineko irakaslearen Eremu Pribatuaren bidez, MP3, .MP4, .WAV, .AAC edo .3GP formatuan eta gehienezko 100MB-eko pisuarekin bidalia izango da. Lehiaketaren web orritik parte-hartzaileen eskura oinarri musikal ugari ipiniko dira, haietatik bat aukeratzeko edo ugari fusionatu eta bertsoak gehitzeko. Parte-hartzaileek euren musika konposatzea erabakitzen duten kasuan, honek originala izan beharko du eta ez du hirugarrengoren eskubiderik urratu beharko.

  Ereserkia 140 karaktere gainditzen ez dituen izenburu batekin eta bertsoak jasotzen dituen testu batekin batera aurkeztuko da epaimahaiarentzat irisgarriagoa izan dadin.

Parte hartzen duten irakakasleek banderan, ereserkian edo deskribapen-audioan ager litezkeen ikasleen irudi/ahotsaren eskubide lagatzearen dokumentuak dituztela ziurtatu beharko dute, deialdi honen zehaztapenen arabera beharrezko suerta litezkeen hedapenekin, ikasleek edo, adingabekoak izateagatik, haien ordezkari legalek behar bezala sinatua.

Lehiaketaren web orrialdean, parte-hartzaileen eskura irudi/ahotsaren gaineko eskubideen lagatze dokumentu bat jarriko da. Maila autonomikoan (A, B eta C Kategoriak) irabazle edo finalistak (D eta E Kategoriak) suertatzen diren lanak aurkezten dituzten irakasleek, aipatutako dokumentua ONCEri bidali beharko diote, lanean haien irudia/ahotsa agertzen duten ikasleek edo haien ordezkari legalek (adingabeko izatearen kasuan) behar bezala sinatua. ONCEk dagokion igorpenean eskatuko du dokumentu hau. ONCE ez da ereserki, bandera edo deskribapen-audioetan agertzen diren parte-hartzaileen irudi eta ahotsari dagozkien eskubideekin zerikusirik duen inongo erreklamazioren erantzule izango.

Kategoria guztiek online hartuko dute parte.

E kategoriari dagokionez (hezkuntza berezia), bere ezaugarriak eta aurkeztu ohi diren lanak direla eta (testurak, bolumenak, erliebeak, etab.), Nazioko Epaimahaiaren eskutik ebaluazio zehatzagoa lortu nahi izanez gero, jatorrizko lanak bidaltzeko aukera dute, ONCEko Komunikazio eta Irudi Zuzendaritzara igorrita (La Coruña kalea 18, 28020 Madril), gutunazalean “Eskola-lehiaketa” argi zehaztuz.

5. Ebaluazio-irizpideak

I. SORMENA: epaimahaiak inklusioaren aldeko mugimendu internazional handi hau banderapean jartzeko lanen originaltasuna kontuan hartuko du.
II. KALITATEA: era berean, lanei eskeinitako arreta eta lanen aurkezpena eta erabilitako teknikak kontuan izango dira.
III. MEZUA: epaimahaiak mugimenduaren banderan/ereserkian inklusioaren printzipio unibertsalak transmititzeko lanaren gaitasuna baloratuko du.
IV. IRISGARRITASUNA: irisgarritasuna inklusio sozialerako ezinbesteko faktore eta hezkuntza esparruan ere eskuzabaltasun adibide dela kontsideratuz, era berezian baloratuko da aurkeztutako lanak ezintasunak dituzten pertsonentzako irisgarriak izan daitezen egindako esfortzua.

6. Lehiaketaren faseak

Lehiaketa 3 fasetan banaturik dago:

 • Probintzia mailako fasea: bertan A, B eta C kategorietako probintzia bakoitzeko hezkuntza zentroetatik aurkeztutako lanek hartzen dute parte, irabazleak urrengo fasera pasaz. Mahai Tekniko bat beharrezko izateko kasuan, hezkuntza esparruko eta inklusioan espezialitutako adituekin osatua egongo dena, honek lan guztien aurretiazko balorapen bat egingo du probintzia bakarrean ere kategoria bakoitzeko 100 lanetik gora egotea ekiditeko, epaimahaiak baloratuak izan daitezen.
 • Autonomia mailako fasea: Autonomia Erkidego bakoitzean kategoria bakoitzeko (A, B eta C) lan bat aukeratuko da aurreko kategorieako irabazleen artetik. Lan hauek estatu mailan lehiatzera pasako dira. Probintzia bakarreko Autonomia Erkidegoak eta Ceuta eta Melillako Hiri Autonomoak fase honetan hasiko dira lehiatzen. A, B eta C kategorietako irabazle autonomikoen artetik epaimahaiak hezumamitua izango den bandera bat aukeratuko du. Gainera, bigarren bandera bat aukeratuko dute, arrazoi tekniko edo legalengatik lehenengoa gauzatzerik ez balego. (Ikus legeriaren 9. atala)
 • Estatu mailako fasea: kategoria bakoitzeko lan bat sarituko da (A, B, C, D eta E). Era berean, epaimahaiak inklusioarenak izango diren bandera eta ereserkia aukeratuko ditu. Gainera bigarren bandera eta ereserkia aukeratuko ditu, arrazoi tekniko edo legalengatik lehenengo horiek gauzatzerik ez balego. (Ikus legeriaren 9. atala)

Mahai Teknikoko inklusioan adituak diren irakasleek D kategoriako lanak aurretiaz ebaluatuko dituzte. Hauek gehienez hogei lan aukeratuko dituzte estatu mailako fasera pasatzeko, bertatik epaimahaiak bost finalista aukeratu eta azkenik, estatuko irabazlea hautatuko du.

E kategoriako (Hezkuntza Berezia) lanak Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioko talde tekniko batek baloratuak izango dira. Bost lan finalista aukeratuko dituzte, zeinen artetik, estatu mailako irabazlea aukeratuko duten.

7. Epaimahaiak Prozedura / Datak

Probintziako epaimahai bat osatuko da probintziako hiriburuetan dauden Lurraldeko Delegazio, Zonako Lurralde-buruzagitza, Laguntza Gidaritza eta ONCEren Agentzietan, Lurralde Ordezkaritzetan maila autonomikoko epaimahai bat osatzeaz gain.

Epaimahaiak gutxienez sei kidez osatutakoak izango dira: ONCEko hiru ordezkari (ordezkaritza esparruko bat, kudeaketa esparruko beste bat eta lekuan lekuko Hezkuntza Arreta Bereziko Taldeetako profesional espezializatu bat) eta komunikazio esparrutik, hezkuntzatik, musika, diseinu grafikoa edo administrazio publikoko esparrutik aukeratutako beste hiru pertsona.

Autonomiako epaimahaiari CERMIko ordezkari bat batuko zaio.

Debido a las actuales circunstancias, la composición, número, fecha de celebración y formato de votación del jurado en la fase autonómica podrá adaptarse a las mismas, aunque lo idóneo sería mantener la estructura propuesta inicialmente en el Oficio-Circular. Si no fuera posible esta composición del jurado se considerará como jurado válido el formado por tres miembros representantes de ONCE (uno del área de representación, uno del área de la gestión y un profesional especializado de los equipos específicos de atención educativa de ese ámbito territorial).

El procedimiento de estos fallos será el siguiente:

El coordinador del Concurso Escolar de cada Centro dará de alta en la plataforma a todos los miembros del jurado para que puedan proceder a valorar los trabajos que concursan en la fase autonómica. Si el coordinador del Centro no pudiera realizar las altas, se comunicará lo antes posible al departamento de RRPP, dependiente de la Dirección de Comunicación e Imagen del Grupo Social ONCE los correos de referencia, adjuntando el listado de jurados y sus correos electrónicos para que se realice el alta de forma centralizada.

Una vez que los jurados hayan valorado los trabajos se generará automáticamente un ranking atendiendo a la puntuación.

En la fecha prevista para el fallo, si es posible se establecerá una reunión virtual para deliberar sobre el ranking de las tres categorías.

Uno de los miembros del jurado, representante de ONCE, actuará como presidente del jurado y ostentará el voto de calidad para dirimir, en su caso, el empate en la votación.

Si no fuera posible la celebración de una reunión virtual el presidente del jurado proclamará ganadores a los trabajos atendiendo al ranking de votación, marcando los trabajos con mayor puntuación de las categorías A B y C como ganadores.

En el acta se reflejará que la reunión del jurado se ha realizado de manera no presencial.

No se podrá adjudicar a dos o más trabajos en el mismo puesto de calificación.

En esta fase, además de la elección de los ganadores de las tres categorías A, B y C, los jurados debían elegir de entre estos tres ganadores una bandera que representará el movimiento por la inclusión a nivel autonómico. Dado que el estado de alarma declarado ha traído consigo la paralización de las actividades académicas, se ha acordado dejar sin efecto esta acción, por resultar imposible su ejecución.

La composición del jurado de ámbito estatal se regirá por los mismos criterios que los autonómicos.

En esta fase, además de la elección de los ganadores de las categorías A, B, C, D y E el jurado elegirá de entre los ganadores de las categorías A, B, C Y E una bandera que representará al movimiento por la inclusión. Igualmente de entre los 5 finalistas de la categoría D se elegirá el Himno del movimiento por la Inclusión.

Los fallos de los jurados provinciales tendrán lugar antes del 13 de marzo de 2020. Los jurados autonómicos fallarán preferentemente antes del 8 de abril y el jurado estatal se reunirá antes de finales del mes de junio de 2020.

Behin lan irabazleak aukeratuta, epaimahaien ospakizunak jazo eta ondorengo 48 orduen buruan Lehiaketaren web orrian argitatatuak izango dira.

Baliogabetzat hartuko dira, eta ondorioz Lehiaketatik kanpo geratuko dira, ondorengo oinarri legaletan jasotako formatu egokietan aurkezten ez diren lan guztiak, bateraezintasuna edo egile-eskubideak direla eta.

Inongo kasutan, epaimahaiak ezingo die bi lani edo gehiagori sailkapenean postu bera esleitu.

Ezingo da kategoria bakarrean ere, fase bakarrean ere, inongo saririk esleitu gabe utzi, beti ere gutxienez lehiaketa honen xedapenak betetzen dituzten bi lan badaude. Lan batek xedapenak ez betetzeagatik deskalifikatua den kasuan, epaimahaiaren aldetik justifikatu beharko da, erabakiaren aktan isladatuz.

Lehiaketa honetan parte hartzeak oinarrien onarpena inplikatzen du, beti ere epaimahakien erabaki eta interpretazioak gailenduko direlarik, apelaezinak izango direnak.

Epaimahiko kideetako bat izango den ONCEren ordezkariak presidente gisa jokatuko du eta bere kasuan, epaimahaiaren bozkaketan gerta litekeen berdinketa ebazteko botoa izango du.

ONCEren Lurralde Ordezkaritzek, haien beharren arabera, probintzia-faseko epaimahaia eta autonomia-fasekoa, data berdinean eta kide berdinekin osatuko dituzten erabaki ahal izango dute.

8. Sariak

I. Bai ikasleria bai irakaslego parte-hartzaileari inklusioaren aldeko mugimendua bultzatzeko eskumuturrekoa bidaliko zaio.

II. Probintzia mailan, ikasle eta eskolako irakasle saridunek gerrirako poltsa bat jasoko dute.

III. Autonomiako faseko talde irabazleak, gehienez ere BEZ/IGIC-a barne 400 eurotan baloratutako ikasgela osoarentzako jarduera batekin izango dira sarituak, D eta E kategorietan (bost, kategoria bakoitzeko) finalista aukeratutako lanen taldeak bezala. Sari hauek ezingo dira diruagatik aldatu, ONCEk lehiaketa honen kudeaketarako aukeratutako The Modern Kids and Family agentziaren izenean igorritako fakturaren gehienezko gastua ONCEk bere gain hartuko duelarik.

Se admitirá también como alternativa puntual, dadas las circunstancias, el canje del premio por la compra de material para el aula ganadora.

Ambas posibilidades se materializarán en el curso del presente año 2020.

IV. Los grupos-aula ganadores en la fase de ámbito estatal verán modificado el premio quedando sin efecto la celebración del campus "La mirada de tod@s" y sustituyéndose por el envío de una Tablet para cada alumno y profesor ganador de esta fase.

V. Estatu mailan irabazle suertatutako ikastetxeek sariaren diploma egiaztagarri bat jasoko dute.

9. Legeria

ONCEk aurkeztutako edozein lanen originalaren igorpena eskatu ahal izango du, hura itzultzeko derrigortasuna izan gabe. Fase autonomikoko irabazleen (A, B eta C kategoriak) eta E kategoriako lanei dagokionez, beti ere haien aurkezpen fisikoak balio erantsi bat suposatzen duela kontsideratzen bada, Epaimahai Nazionalak haien balorazio sakonago bat gauzatzeko beharrezkoa izango da haien igorpena.

ONCEk lan irabazleen irudia, hala nola, esaldiak edo izunburuak uler daitekeen zentzu zabalenean prozesatzeko, egokitzeko eta zuzentzeko eskubidea gordetzen du.

ONCEren Eskola Lehiaketan parte hartzeak oinarri legaletan eta lehiaketaren web orrian aurkitzen den berberen laburpenean isladatzen diren deialdiaren xedapenak onartzea dakar:www.concursoescolaronce.es.

Jabetza intelektualaren eskubideei dagokionez, onako deialdian parte hartzeak, autonomia mailako fasean (A, B eta C kategoriak) irabazle suertatutako lanetan parte-hartu duten irakasle eta ikasleek, eta finalistek (D eta E kategoriak) ONCEri esklusiboki, 50 urtetako epean zehar, ez lurralde, ez material ezta geografia-mugarik gabe, eta hirugarrengoei lagatzeko eskubidearekin (lagatzearen objektu diren ondarezko eskubideen lagatze osoa edo partziala), erreprodukzio eskubide guztiak, paperezko eukarri zein euskarri digitalean argitaratzekoak, finkatze, konpilazio, komunikazio publikoa, eraldaketa, edozein bide edo formatu bidezko hedapena (internet eta sare sozialak barne) eta, orokorrean, sortutako lanen esplotaziorako eskubide guztiak lagatzea inplikatzen du.

En la página web del Concurso se pondrá a disposición de los participantes una declaración de cesión de derechos de propiedad intelectual. Los profesores ganadores de la fase Nacional, que además hayan sido seleccionados como bandera e himno del movimiento por la inclusión (dos aulas), deberán enviar a la ONCE dicha declaración debidamente firmada. La ONCE les solicitará este documento en la correspondiente comunicación.

Lehiaketan parte hartzeko jaso beharko diren datu pertsonalak Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, izaera pertsonaleko datuen tratamenduaren eta datu horien zirkulazio librearen inguruan, pertsona fisikoen babesari dagokionan (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra) ezarritakoaren arabera tratatuak izango dira. Datuak berberen titularraren baimenarekin baino ez dira jasoko, berberak ONCEren titulartasun fitxategietan gordeak izateko eta datuak jasotzeko galdetegian atxikitutako legendan, web orrian argitaratua egongo dena, zehazten den helbururako esklusiboki prozesatuak izateko. Dagozkien galdetegien bidez jasotako datuak, ezinbestekoak izango dira Lehiaketan parte hartu ahal izateko.