SOMOS DIFERENTES, NON INDIFERENTES
Activistas contra el acoso

Preguntas Frecuentes

QUEN PODE PARTICIPAR?

No concurso ONCE poden participar todos os alumnos e alumnas de centros educativos españois públicos, concertados e privados, escolarizados en: Educación Especial, Primaria (de 3º a 6º), Secundaria, FP Básica, Bacharelato ou FP (Grao Medio e Superior).

E SE OS MEUS ALUMNOS XA PARTICIPARON O ANO PASADO?

Non importa. A temática é completamente distinta, o mesmo que os traballos creativos solicitados aos participantes, polo que se trata dun novo concurso.

COMO SON OS GRUPOS DE PARTICIPACIÓN?

Toda a clase participará formando un só grupo e presentando un único traballo elaborado entre todos os alumnos ou elixido a partir das distintas propostas que puidesen traballar en grupos máis pequenos. No material didáctico pódense atopar algunhas suxestións sobre como facelo.

Se a miña clase pertence a un centro escolar rural agrupado (CRA), poden participar no mesmo traballo alumnos de diferentes categorías?

Si, xa que como excepción aceptaranse traballos que correspondan a alumnos de varias categorías, tanto nos centros escolares rurais agrupados (CRA), como nas clases de circo itinerantes, alén de calquera outra modalidade que reúna características semellantes.

PODEN INSCRIBIRSE OS ALUMNOS E PARTICIPAR POLA SúA CONTA?

Non. Para participar é necesario que un educador do centro se encargue da inscrición.

QUE TRABALLO EXTRA SUPÓN PARA O PROFESOR?

Este programa está integrado no currículo educativo. Por iso non supón ningún traballo adicional. O material didáctico que facilitamos permite que cada educador desenvolva na aula (en función do seu tempo e posibilidades) os contidos e actividades que considere oportunos para introducir aos seus alumnos na temática do concurso e facilitar o seu posterior traballo de participación.

O grao de implicación na supervisión e axuda aos seus alumnos no desenvolvemento do traballo de participación será decisión de cada profesor. O profesor unicamente se compromete a explicarlles a actividade e a facernos chegar posteriormente os seus traballos de participación.

CAL É A VINCULACIÓN DO CONCURSO ONCE COAS COMPETENCIAS BÁSICAS?

Este programa de sensibilización e os seus materiais didácticos creáronse en base ao currículo e pode traballarse de forma específica nas sesións de titoría, así como a través das seguintes Competencias Básicas:

 • Competencia para aprender a aprender.
 • Competencia social e cidadá.
 • Competencias en autonomía e iniciativa persoal.
 • Competencia cultural e artística:
 • Tratamento da información e competencia dixital.

É OBRIGATORIO REALIZAR AS ACTIVIDADES DA UNIDADE DIDÁCTICA?

Non. Son apenas unha ferramenta para facilitar ao profesor a tarefa de introducir aos seus alumnos na temática deste ano e en como abordar o traballo a presentar.

HAI UNHAS ESPECIFICACIÓNS OBRIGATORIAS PARA O TRABALLO?

Si. Cada grupo aula deberá presentar:

 • Primaria (3º-6º) e Educación Especial:

  Un cartel publicitario Un cartel publicitario de sensibilización contra o acoso escolar que reflicta solucións concretas dos alumnos para combatelo (en formato .jpg cun peso máximo de 2 MB), acompañado dun título (cun máximo de 140 caracteres) e unha audio-descrición que sirva como ferramenta de accesibilidade para os xurados con discapacidade visual (de 1 minuto de duración como máximo).

 • Educación Secundaria, FP Básica, Bacharelato e FP:

  Unha peza audiovisual (en formato .avi/.mp4/.mov , cun peso máximo de 100 MB e unha duración máxima de 1 minuto) onde se mostre como pasar á acción contra o acoso, acompañado dun título (cun máximo de 140 caracteres) e un documento de texto co guión detallado para facilitar a accesibilidade do traballo.

COMO REALIZAMOS O CARTEL?

Unha vez que o grupo aula determinase a idea que quere expresar, procederá a realizar a composición do cartel contando con todas as técnicas que consideren necesarias: desde as máis manuais, como a colaxe a partir de revistas ou fotografías propias, a calquera programa de computador que lles permita plasmar as súas ideas (Photoshop, editores en liña, etc.).

As posibilidades son ilimitadas. Deixade que voe a vosa creatividade!

COMO REALIZAMOS A PEZA AUDIOVISUAL?

Unha vez que o grupo aula determinase a idea que quere expresar, procederá a realizar a gravación da súa micro-curtametraxe. Para iso, poderá empregar calquera cámara de vídeo ou dispositivo con cámara integrada, a condición de que as imaxes sexan claras, nítidas e estean gravadas con boa resolución (recomendamos planos horizontais e non verticais). Ademais, se a aula o considera necesario, poderanse empregar programas de edición de vídeo para a montaxe final da súa peza audiovisual.

COMO ENVIAMOS O TRABALLO??

 • Se a aula fixo un cartel de forma manual, escaneade ou fotografade o traballo.
 • Asegurádevos de que o cartel está en formato .jpg e que non pesa máis de 2 MB. No caso da peza audiovisual, deberá estar en formato .avi/.mp4/.mov, cun peso máximo de 100 MB.
 • Accedede á área privada de profesor na web do concurso ONCE.
 • Facede clic na sección "Subir traballo".
 • Na sección "Título", escribide o título ou frase da clase para o traballo presentado (máximo 140 caracteres).
 • Na sección "Descrición", introducide o texto que escribiu a clase para describir o que quixo reflectir co seu traballo (máximo 400 caracteres).
 • Seleccionade o arquivo de imaxe (acompañado do arquivo de audio) ou vídeo (acompañado do arquivo de texto co guión).
 • E por último, facede clic no botón "Enviar".

PODEN TRABALLAR OS ALUMNOS DESDE CASA?

Ben seguro que si. Logo de que o educador lles explique como debe ser o traballo que deben presentar, os alumnos poden dedicar todo o tempo que queiran á elaboración do seu traballo fóra da aula.

E SE TEMOS MÁIS DÚBIDAS SOBRE COMO FACER O TRABALLO OU CALQUERA OUTRA CUESTIÓN PEDAGÓXICA?

Non pasa nada. Pódese contactar connosco e ofreceremos a nosa axuda. Un equipo de profesionais resolverán calquera dúbida. Para tal fin, chamade ao 900 808 111 (teléfono gratuíto) ou enchede este formulario.