SOMOS DIFERENTES, NON INDIFERENTES
Activistas contra el acoso

Falemos de Bullying

Que é o bullying ou acoso escolar?

Podemos dicir que o bullying é calquera forma de malos tratos físicos, psicolóxicos ou verbais que un escolar ou grupo de escolares exercen sobre un compañeiro durante un tempo prolongado.

Os que o exercen fano para impoñer o seu poder sobre o outro a través de ameazas, agresións, insultos e mesmo vexacións, co obxectivo de mantelo baixo o seu completo dominio ao longo do curso. Polo xeral, e ante o illamento da vítima por parte do resto dos seus compañeiros, o acoso sófrese en silencio, polo que é moi difícil que os pais ou profesores o detecten a tempo.

Tipos de Bullying

  • Físico: patadas, empuxóns, golpes con obxectos... Trátase de calquera agresión directa sobre un compañeiro, aínda que tamén pode ser indirecta cando se producen roubos ou danos materiais nos obxectos persoais da vítima.
  • Verbal: as palabras teñen moito poder e son capaces de minar a autoestima do alumno acosado mediante insultos, alcume, menosprezos, humillacións, mensaxes ou chamadas ofensivas, etc. É o tipo de acoso máis habitual e só deixa pegada na vítima.
  • Psicolóxico: o seu obxectivo é provocar medo mediante ameazas para obrigar á vítima para facer cousas que non quere nin debe facer.
  • Social: aparece cando os acosadores impiden á vítima participar nas actividades normais entre compañeiros de clase, favorecendo o seu illamento progresivo.

Cal é a situación actual?

O acoso escolar é unha realidade que afecta a nenos e nenas de todas as condicións sociais, con ou sen discapacidade, pertenzan a colexios públicos ou privados, e que chega mesmo a un 4% do alumnado nalgúns ciclos educativos, segundo o Ministerio de Educación.

É certo que a concienciación sobre a necesidade de facer fronte ao acoso é cada vez maior e as iniciativas para loitar contra el nas aulas están a aumentar, pero os datos que reflicten algúns estudos seguen sendo alarmantes:

  • Segundo a Fundación ANAR (Axuda a Nenos e Adolescentes en Risco) os casos de acoso escolar creceron un 75% neste último ano e un 30,7% dos nenos recoñece non dicir nada aos seus pais.
  • Máis do 10% dos menores que sofre acoso escolar ten algún tipo de discapacidade (dato da Fundación ADECCO).
  • O 60% dos escolares con síndrome de Asperger sofren acoso escolar (servimedia.es).

Por tanto, non podemos dicir que o acoso escolar se trate dunha cuestión illada, senón dun feito estendido que a nosa sociedade non pode deixar pasar mirando para outro lado.