SOM DIFERENTS, NO INDIFERENTS
Activistas contra el acoso

Parlem de "Bullying"

Què és el "bullying" o assetjament escolar?

Podem dir que el "bullying" és qualsevol forma de maltractament físic, psicològic o verbal que un escolar o un grup d'escolars exerceixen sobre un company durant un temps prolongat.

Els qui l'exerceixen, ho fan per imposar el seu poder sobre l'altre a través d'amenaces, agressions, insults o fins i tot vexacions, amb l'objectiu de mantenir-lo sota el seu complet domini al llarg del curs. En general, i davant l'aïllament de la víctima per part de la resta dels companys, l'assetjament es pateix en silenci, per la qual cosa és molt difícil que els pares o els professors el detectin a temps.

Tipus de "bullying"

  • Físic: puntades de peu, empentes, cops amb objectes... Es tracta de qualsevol agressió directa sobre un company, encara que també pot ser indirecta quan hi ha robatoris o danys materials als objectes personals de la víctima.
  • Verbal: les paraules tenen molt poder i són capaces de minar l'autoestima de l'alumne assetjat mitjançant insults, malnoms, menyspreus, humiliacions, missatges o trucades ofensives, etcètera. És el tipus d'assetjament més habitual i només deixa una empremta en la víctima.
  • Psicològic: el seu objectiu és provocar por mitjançant amenaces per obligar la víctima a fer coses que no vol fer ni ha de fer.
  • Social: apareix quan els assetjadors impedeixen a la víctima participar en les activitats normals entre companys de classe, afavorint-ne l'aïllament progressiu.

Quina és la situació actual?

L'assetjament escolar és una realitat que afecta nens de totes les condicions socials, amb discapacitat o sense, ja pertanyin a escoles públiques o privades, i que arriba fins i tot a un 4% dels alumnes en alguns cicles educatius, segons el Ministeri d'Educació.

És cert que la conscienciació sobre la necessitat de fer front a l'assetjament va en augment i les iniciatives per lluitar-hi en contra a les aules també, però les dades que reflecteixen alguns estudis segueixen sent alarmants:

  • Segons la Fundació ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo) els casos d'assetjament escolar han crescut un 75% aquest darrer any i un 30,7% dels nens reconeix no haver-ne dit res als pares.
  • Més del 10% dels menors que pateix assetjament escolar té algun tipus de discapacitat (dada de la Fundación ADECCO).
  • El 60% dels escolars amb síndrome d'Asperger pateix assetjament escolar (servimedia.es).

Per tant, no podem dir que l'assetjament escolar sigui una qüestió aïllada, sinó que és un fet estès que la nostra societat no pot deixar passar mirant cap a una altra banda.